Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστεύω το ότι οι αξιολογήσεις ανθρώπων που θέλουν να προσληφθούν στο δημόσιο πρέπει να γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π.Ακόμη,οι άνθρωποι που ήδη εργάζονται στο δημόσιο θα πρέπει να αξιολογούνται βάση των λεγόμενων των προϊσταμένων τους.Συγκεκριμένα,θα πρέπει, πιστεύω, για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας ,όπως και στο πράσινο, του κάθε Δήμου,να βλέπουμε το πόσο παραγωγικός είναι ο κάθε εργαζόμενος βάση αυτών που βλέπουν οι επιστάτες και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Θα πρέπει να υπάρξει τεστ δεξιοτήτων…