Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Τουμαζάτος Διονύσιος
Ως εκπαιδευτικός διορίστηκα με μόνιμο διορισμό μέσω γραπτών εξετάσεων ΑΣΕΠ . Πιστεύω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μέσω γραπτών εξετάσεων είμαστε οι μόνοι που έχουμε αξιολογηθεί. Σκεφτείται ότι στους εκπαιδευτικούς ,αλλά φαντάζομαι και σε άλλους κλάδους διοριστέος στον ΑΣΕΠ ήταν και είναι ένας στους είκοσι ή στους τριάντα ή ακόμη και ένας στους εκατό .Άρα θα πρέπει να υπάρχει ειδική μνεία για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι διορίστηκαν μέσω γραπτών εξετάσεων ΑΣΕΠ .Θα πρέπει δηλαδή να τους πιστωθεί το γεγονός ότι ήδη αξιολογήθηκαν κάτω απο πολύ σκληρές εξετάσεις και πέτυχαν τον στόχο τους .Σας ευχαριστώ
 
 
ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
Θα ήθελα να αναφερθώ στον τομέα των εκπαιδευτικών.Για να γίνει κάποιος δάσκαλος Ειδικής αγωγής έχει δώσει εξετάσεις στο Μαράσλειο ή άλλο Διδασκαλείο και έχει φοιτήσει σ’ αυτό δύο χρόνια. Ακόμα θα μπορούσε να έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ δίνοντας πάλι εξετάσεις στα παιδαγωγικά και στη διδακτική.Τα παραπάνω δεν είναι αρκετά και αξιοκρατικά κριτήρια για να του εξασφαλίσουν την θετική αξιολόγηση χωρίς να μπει σε καμία άλλη διαδικασία? Ένα ακόμα κριτήριο θα μπορούσε να είναι και η επιτυχής παρακολούθηση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και είναι μια πιστοποίηση γνώσης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
 
 
baia
Προκειμένου να αποφευχθεί το Π.Δ. ν’αποτελέσει ευχολόγιο καλό θα ήταν να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια με βαθμολογική κλίμακα (0-5) ή (0-10).(Δεν είναι απαραίτητο να παρατηρηθεί πάλι το φαινόμενο του 4024/11, όπου δημοσιεύθηκαν 8 διευκρινιστικοί εγκύκλιοι!! Ας είναι εξαρχής ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο.) Με αυτόν τον τρόπο υπάλληλοι διαφορετικών φορέων που εκτελούν όμως την ίδια εργασία θα αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο.Αυτό όμως μεταφράζεται σε σαφή καθορισμό των κριτηρίων.Δηλαδή, αναφέρεται ότι: » 1. Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμούΑξιολογείται η ικανότητα να θέτουν στόχους και προτεραιότητες και να καταστρώνουν προγράμματα ανάλογα με τις συνθήκες και τους καθορισμένους πολιτικούς στόχους». Λέγοντας «συνθήκες» τί εννοείται;1.Υποστελέχωση;, 2.Υλικοτεχνικός εξοπλισμός;, 3.Μεγεθος φορέα;, 4. Δομικές;,(πχ βάσει Καλλικράτη οι Απ/νες Διοικήσεις ΔΕΝ έχουν νομική υπηρεσία -κι ας διαχειρίζονται δημόσια κτήματα/ κληρονομιές.. καθώς υπάρχουν και Διευθύνσεις για τις οποίες δεν πρόβλέπεται γραμματεία!!)5. γεωγραφικές;Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να δινεται η δυνατότητα να αποτυπωθούν αυτά με σαφήνεια αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται ο υποκειμενικός παραάγοντας που μπορεί κάποιους να ευνοήσει κι άλλους όχι. Ηθελημένα ή μη.
 
 
Β. Γιαννακόπουλος
Για να μπορέσουν να κατανεμηθούν οι στόχοι στις επιμέρους οργανικές μονάδες, είναι απαραίτητο να έχει αποσαφηνιστεί πρόσφατα και ουσιαστικά η Αποστολή της κάθε μίας από αυτές (Γιατί υπάρχει η Δ/νση Χ; Ποιος ο λόγος ύπαρξής του τμήματος Υ;). Από αυτόν τον ανακαθορισμό της αποστολής θα προκύψει τι από αυτά που κάνει σήμερα η οργ. μονάδα Χ:α) είναι περιττό/άχρηστο και πρέπει να ανασχεδιαστεί/ καταργηθεί καιβ) τι προσφέρει στους στόχους/αναμενόμενα αποτελέσματα.Έτσι πολλή περιττή δουλειά θα (μπορεί να) καταργηθεί και η εργασία των υπαλλήλων θα εστιαστεί σε πραγματικούς στόχους, σε επιθυμητά αποτελέσματα. Αν δεν έχει γίνει πρόσφατα αυτό, και ο Οργανισμός της υπηρεσίας είναι πολύ παλιός, είναι αδύνατο να αναλάβουν οι οργ. μονάδες να πραγματοποιήσουν ουσιαστικό έργο που θα επιδιώκει τους ετήσιους στόχους.
 
 
george70
Στην αξιολόγηση των προισταμένων σχετικά με την Διοικηση Ανθρωπινου Δυναμικού θα πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην δικαιοσύνη. Θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του Προισταμένου για ισοκατανομή του φόρτου εργασίας.Ειδάλλως, θα διαιωνίζεται η σημερινή κατάσταση όπου ο Δ/ντής φορτώνει όλη την δουλειά σε δυο – τρείς ικανούς και φιλότιμους προς όφελος κάποιων άλλων τεμπέληδων-ανίκανων που χαλαρά διεκπεραιώνουν το πιο εύκολο κομμάτι του υπηρεσιακού έργου. Η Υπηρεσία βέβαια είναι αποτελεσματική αλλά η αδικία καλά κρατεί αφού ο φόρτος κατανέμεται ανισα. Βέβαια αυτό, σε ένα άλλο επίπεδο, έχει συνέπειες στην υγεία των «καλών» υπαλλήλων, εμπεδώνει ένα αίσθημα αναξιοκρατίας και επηρεάζει αρνητικά την δημιουργία ομαδικού πνεύματος και κλίματος συνεργασίας στην Υπηρεσία.