Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστασιάδης Αντώνιος
Απαιτείται η αξιολόγηση και επιτέλους ξεκινάει. Χρήσιμα και απαραίτητα τα ανωτέρω κριτήρια. Όμως….Παιδεία, Τέχνες, Πολιτισμός και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που καθορίζουν την προσωπικότητα του καθενός, τα οποία αναδεικνύουν τον «Ανθρωπισμό», και αυτό με τη σειρά του υποδεικνύει την ιδανικότερη λειτουργικότητα του καθενός μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα. Που βρίσκονται όλα αυτά στα συγκεκριμένα κριτήρια; Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν, να προστεθούν τα παρακάτω κριτήρια είναι:1) Ο «Δημόσιος Λειτουργός», πρέπει να είναι «Άνθρωπος» ή κάποιο ‘ρομπότ’;2) Ο «Δημόσιος Λειτουργός», θα έρχεται σε επαφή με ανθρώπους ή με αντικείμενα;3) Θέλουμε «Δημόσιους Λειτουργούς» ή ‘δημόσιους υπαλλήλους’, που απλώς θα υπηρετούν το καθεστωτικό σύστημα του εκάστοτε κυβερνώντος;ΠΡΟΤΑΣΗ: Απαιτείται στα κριτήρια, να προστεθούν και η κάθε μορφή ενασχόληση με τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα κοινά, αλλά και οι πολυποίκιλες γνώσεις σε διαφορετικές επιστήμες, ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.Αυτά και μόνον αυτά αναδεικνύουν την προσωπικότητα και υποδεικνύουν τους αληθινούς «Δημόσιους Λειτουργούς». Όλα τα άλλα είναι μεσοβέζικες λύσεις που στηρίζουν τα τεχνοκρατικά κορπορατιστικά συστήματα και επιτρέπουν –ή, και εμπεριέχουν- ιδιοτέλειες.
 
 
Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )
ΑΡΘΡΟ 06 ΑΠΟΔΟΣΗΔεν είναι δυνατόν με τα ίδια κριτήρια να αξιολογούνται όλοι οι υπάλληλοι της υπηρασίας αφου ο βαθμός δυσκολίας του κάθε αντικειμένου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός.Ασφαλώς ο υπάλληλος στο ταμείο ή στο πρωτόκολλο ή ο εκδότης των διπλοτύπων θα έχει την καλύτερη απόδοση από τους άλλους αφού η δουλειά του είναι ρουτίνα , είναι εύκολη και καθορίζεται από την προσέλευση των πολιτών. Αντίθετα ο ελεγκτής που έχει δυσκολίες επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης αντικρουόμενων συμφερόντων , καθυστερήσεις από υπαιτιότητα τρίτων με σκοπημότητα, που δέχεται απειλές και προσκόματα, ΔΕΝ μπορεί να έχει ευθύγραμμη και σταθερή απόδοση .ΠΡΟΤΑΣΗ Για κάθε αντικείμενο εργασίας, η απόδοση να συγκρίνεται με ομοειδή αντικείμενα με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας για να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Διαφορετικά θα προάγονται μόνο οι υπάλληλοι του πρωτοκόλου και οι γραμματείς.