Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρα Μ.
Έγιναν δύο μεγάλοι γραπτοί διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ το 1995 και το 1998. Είναι άδικο αυτοί οι υπάλληλοι να αξιολογηθούν ξανά στις γνώσεις τους στις οποίες ήδη αξιολογήθηκαν και είναι οι μόνοι που μπήκαν αξιοκρατικά. Είναι άδικο να μπουν στο ίδιο σύστημα αξιολόγησης με όλους τους άλλους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι διαφορετικό γι’ αυτούς.
 
 
Panos Liverakos
Οι διατάξεις του άρθρου 22 προσθέτουν ακόμη περισσότερες χρονοβόρες, περίπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι προβλέπεται η εμπλοκή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών για το αυτονόητο.