Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Giorgos
Γνωρίζω πολλούς διορισθέντες με ΑΣΕΠ που είναι ακατάλληλοι για τη θέση που κατέχουν. Η επιτυχία σε ένα γραπτό διαγωνισμό δε συνεπάγεται απαραίτητα την καταλληλότητα του προσώπου στη εργασία. Ο επιτυχών με καλή σειρά στις πανελλαδικές εξετάσεις για παράδειγμα δεν είναι κατ’ ανάγκη και καλύτερος φοιτητής ή πτυχιούχος στη συνέχεια, πόσο μάλλον εργαζόμενος.Για να μην ανοίξουμε ατελείωτες συζητήσεις για διορισθέντες με ΑΣΕΠ και χωρίς ΑΣΕΠ, η αξιολόγηση όποια μορφή και να έχει πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους με αντικειμενική αντιμετώπιση. Πριμοδότηση τυπικών προσόντων, λοιπών δεξιοτήτων, επιμορφώσεων κ.λ.π. Βεβαίως άποψη πρέπει να έχει και ο προιστάμενος του εργαζομένου.