Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου, διατηρούμε επίσης μια σειρά από αμφιβολίες σχετικά με την συσχέτιση της απόδοσης του κάθε δημοσίου υπαλλήλου με την απόδοση της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον υπερβολικό, τουλάχιστον στην αρχική φάση υλοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης, να υπάρχει τόση μεγάλη εξάρτηση μεταξύ του βαθμού αξιολόγησης του υπαλλήλου με την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει.