Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
JohnJohn
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου θα πρέπει να μην λαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό υπόψη δεδομένου ότι: ο υπάλληλος του δημοσίου δεν έχει απορρίψει την ανθρώπινη υπόστασή του με το διορισμό του. δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται επιθέσεις ενδουπηρεσιακές οι από πολίτες χωρίς να μπορεί να στηρίξει και να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του. ο υπάλληλος είναι πρώτα πολίτης του ελληνικού κράτους και μετά υπάλληλος δημοσίου. κατά συνέπεια ο υπάλληλος έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Σύνταγμα τα οποία δεν μπορεί να του τα στερήσει κανείς με το έτσι θέλω χωρίς να μπορεί να τα υπερασπιστεί άμεσα.
 
 
PANOS PETROPOULOS
Κριτήριο πρέπει να αποτελεί και το γεγονός αν ο διορισμός έχει γίνει με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ! Επιτέλους οι άνθρωποι που πέρασαν στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ και αξίζουν, να τους δίνεται η ευκαιρία να ξεχωρίζουν όπως προστάζουν οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας του ΑΣΕΠ το οποίο πέρασαν επιτυχώς και γι’ αυτό διορίστηκαν!