Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
george70
Το κριτήριο της συμπεριφοράς είναι πολύ υποκειμενικό και δεν έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Δεν θα έπρεπε να αξιολογείται παρά μόνο στις ακραίες του εκφάνσεις, τότε δηλαδή που προδήλως καθιστά δυσλειτουργική την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου. Άλλοι υπάλληλοι είναι πράοι και άλλοι θερμόαιμοι, άλλοι έχουν χρόνια και κόυραση στην καμπούρα τους , άλλοι είναι νέοι και έχουν απόθεμα υπομονής, άλλοι έχουν προσωπικά προβλήματα που κουβαλάνε απο τα σπίτια τους, συνεπώς όλοι ξεκινούν απο διαφορετική αφετηρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες. Υπάρχουν οι συνεννοήσιμοι αλλά υπάρχουν και αυτοί που μόλις τους ζητήσεις να συμπληρώσουν αίτηση κάνουν σαν να τους έβρισες τη μάνα.
 
 
Κατερίνα Παπαδοπούλου
Και κάτι ακόμη-στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση δεν αναφέρεται πουθενά το ενδεχόμενο, επίορκοι υπάλληλοι να αξιολογούνται έστω με αρνητική μοριοδότηση. Κοινώς υπάλληλος που χρηματίστηκε ή καταχράστηκε χρήματα ή χειροδίκησε ή υπέπεσε σε οποιοδήποτε αδίκημα δε φαίνεται να έχει ουδεμία επίπτωση στην τελική αξιολόγησή του. ΓΙΑΤΙ?
 
 
Stefanos
Τα κριτήρια για να αξιολογείται κάποιος, πρέπει να αναφέρονται σε κάτι, κατά προτίμηση μετρήσιμο, αλλά και σχετικό με τον οργανισμό. Δηλαδή, για κάθε οργανισμό, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι διαφορετικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού αυτού. Γιατί δεν πιστοποιείται όλους τους φορείς του Δημοσίου κατά ISO 9001 και να τα έχετε όλα αυτά (και πολλά περισσότερα –http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system#Elements_of_a_Quality_Management_System) με ελάχιστο κόστος;
 
 
Κατερίνα
Πώς θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι που έχουν ειδικότητα άσχετη από τη θέση στην οποία υπηρετούν;Πώς θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί πρόσφατα σε υπηρεσίες με διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο που ασχολούνταν για χρόνια; Είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους νέους συναδέλφους τους;
 
 
ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν εκτός από όσα αναφέρονται,(και από τον κ. Π.ΚΑΛΗ ) η αξιολόγηση για πρώτη φορά γίνει αμφίδρομα…Εκτός από τους προϊστάμενους να «εισηγούνται» στους αξιολογητές,οι υφιστάμενοι να μπορούν να καταθέτουν την άποψή τους για τους προϊσταμένους τους, με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου που θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο,βασίζοντας τις απαντήσεις τους σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν σχ. προεδρικού διατάγματος.Πιό απλά οι αξιολογητές να αξιολογούνται από τους αξιολογούμενους, όσον αφορά την ικανότητά τους , να τους αξιολογήσουν , με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.Έτσι πιστεύω ότι θα δοθεί απάντηση στην αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και στα αίτια της…Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ανεπαρκείς και τεμπέληδες?Πόσοι από αυτούς έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β΄ μέρος του παρόντος άρθρου και πότε ερωτήθηκαν από τους συντάκτες του παρόντος για τις συνθήκες εργασίας τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν?