Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νόπη Ευμορφίδου
Εκτός των προισταμένων και διευθυντών και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πρέπει να συμμετέχουν στη στοχοθεσία, γιατί έχουν και οι ίδιοι γνώσεις (μερικές φορές περισσότερες), είναι οι πρώτοι αποδέκτες των προβλημάτων που μπαίνουν ως εισροές στην υπηρεσία τους και πολλές φορές γνωρίζουν καλύτερα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
 
 
A.K.
Ο τρόπος πρόσληψης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θα πρέπει να υπάρχει μαι πριμοδότηση του ΑΣΕΠ, καθώς η πλειοψηφία των διορισθέντων μέσω ΑΣΕΠ ‘τραβάνε και το κουπί’ στις περισσότερες υπηρεσίες. Επίσης για οργανισμούς που έχουν συγχωνευθεί και λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση το 2012 (η οποία δυστυχώς είναι απούσα από τον οργανισμό) πως θα γίνει η αξιολόγηση?