Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
baia
Προκειμένου να αποφευχθεί το Π.Δ. ν’αποτελέσει ευχολόγιο καλό θα ήταν να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια με βαθμολογική κλίμακα (0-5) ή (0-10).(Δεν είναι απαραίτητο να παρατηρηθεί πάλι το φαινόμενο του 4024/11, όπου δημοσιεύθηκαν 8 διευκρινιστικοί εγκύκλιοι!! Ας είναι εξαρχής ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο.) Με αυτόν τον τρόπο υπάλληλοι διαφορετικών φορέων που εκτελούν όμως την ίδια εργασία θα αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο.Αυτό όμως μεταφράζεται σε σαφή καθορισμό των κριτηρίων.Δηλαδή, αναφέρεται ότι: » 1. Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμούΑξιολογείται η ικανότητα να θέτουν στόχους και προτεραιότητες και να καταστρώνουν προγράμματα ανάλογα με τις συνθήκες και τους καθορισμένους πολιτικούς στόχους». Λέγοντας «συνθήκες» τί εννοείται;1.Υποστελέχωση;, 2.Υλικοτεχνικός εξοπλισμός;, 3.Μεγεθος φορέα;, 4. Δομικές;,(πχ βάσει Καλλικράτη οι Απ/νες Διοικήσεις ΔΕΝ έχουν νομική υπηρεσία -κι ας διαχειρίζονται δημόσια κτήματα/ κληρονομιές.. καθώς υπάρχουν και Διευθύνσεις για τις οποίες δεν πρόβλέπεται γραμματεία!!)5. γεωγραφικές;Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να δινεται η δυνατότητα να αποτυπωθούν αυτά με σαφήνεια αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται ο υποκειμενικός παραάγοντας που μπορεί κάποιους να ευνοήσει κι άλλους όχι. Ηθελημένα ή μη.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑ
Μέχρι σήμερα, η μόνη θεσμοθετημένη αρχή που εγγυάται τη διαφανή διεξαγωγή των προσλήψεων στο δημόσιο είναι ο ΑΣΕΠ. Τόσο μέσω των διαγωνισμών με μοριοδότηση όσο και μέσω αξιοκρατικών και αδιάβλητων γραπτών διαγωνισμών.Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ο τρόπος πρόσληψης, εκτός από τα κριτήρια μόρφωσης και αποδοτικότητας.Σαφώς και κάποιος που προσελήφθη με αδιαφανείς διαδικασίες μπορεί να εργάζεται σκληρά, αλλά αυτό που έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση είναι η νοοτροπία της αδιαφάνειας και της εξυπηρέτησης του ατομικού συμφέροντος. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να εξαλειφθεί, για να πάμε μπροστά. Να μάθουμε πως πρέπει να σεβόμαστε και την προσπάθεια του άλλου, που δεν είναι πολιτικά προσκείμενος και πως πρέπει να διαγωνιζόμαστε επί ίσοις όροις και να αξιολογούμαστε.