Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Όσοι διορίστηκαν μέσω Α Σ Ε Π με γραπτούς διαγωνισμούςα)αξιολογήθηκαν ως προς το γνωστικό αντικείμενο και κρίθηκαν ως άριστοι στο ξεκίνημα της καριέρας τους.Βεβαίως και να αξιολογηθεί η μετέπειτα πορεία τους ( για εκπαιδευτικούς ενδεικτικά:σεμινάρια ,επιμορφώσεις,ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ)β)οι εξετάσεις είναι ανοικτές σε όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα και οι διαδικασία απόλυτα διαφανής.γ)η βαθμολόγηση των γραπτών είναι αντικειμενική καθώς υπάρχει η ανωνυμία του γραπτού-δηλ σε απλά ελληνικά ΄΄μέσον΄΄δε χωράει-.δ)πουθενά στην απογαφή των δ.υ δεν αναφερόταν ο τρόπος διορισμού.Για στατιστικούς έστω,λόγους δεν υπάρχει η επιστημονική περιέργεια να μελετήσουν οι αρμόδιοι όχι μόνο πόσοι αλλά κυρίως Π Ω Σ διορίστηκαν;Εάν δε ληφθεί υπόψιν το κρίτηριο αυτό(διορισμός μέσω ΑΣΕΠ) κατά την αξιολόγηση η αδικία θα είναι καταφανής ,ενώ το κράτος θα καταργήσει το θεσμό του ΑΣΕΠ που το ίδιο-πολύ σωστά-διαφημίζει.Ευχαριστώ.
 
 
Στέλιος Παπαδάκης
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου είναι πολύ λεπτό ζήτημα και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Συνήθως η συμπεριφορά κρίνεται υποκειμενικά και συμβαδίζει με τη διαπροσωπική σχέση. Στο δημόσιο δεν επιτρέπεται η διαπροσωπική και ευνοιοκρατική σχέση, επειδή είναι εύκολο να διαστρεβλωθεί. Επίσης, είναι εύκολο να συκοφαντηθεί ένας υπάλληλος χωρίς αποδείξεις, απλά και μόνο επειδή δεν είναι ενταγμένος σε κομματική-συνδικαλιστική ομάδα, ή δεν συμμετέχει για προσωπικούς λόγους σε κινητοποιήσεις κλπ. Επίσης, η συμπεριφορά προς τους άλλους συναδέλφους πρέπει να σταθμίζεται με κριτήριο τη νομιμότητα και όχι το προσωπικό συμφέρον ή την ενόχληση που αυτή προκαλεί σε ¨κλειστές» ομάδες συμφερόντων.