Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης
Πως διασφαλίζεται το αδιάβλητο της αξιολόγησης όταν η κρίση των υπαλλήλων σε πολλές περιπτώσεις θα γίνει απο προισταμένους τμημάτων και διευθυντές που δεν έχουν τοποθετηθεί με κρίσεις υπηρεσιακού. Αν δεν διασφαλιστεί η αξιοκρατία στην αξιολόγηση δεν θα διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα ούτε της παραγωγικής διαδδικασίας αλλά ούτε και της συνοζής των υπηρεσιών.