Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να αξιολογηθούν:1. Η επιτυχία διορισμού του υποψηφίου μέσω ΑΣΕΠ2. Το πτυχίο3. Το μεταπτυχιακό4. Το διδακτορικό5. Η γνώση ξένων γλωσσών6. Η γνώση Η/ΥΝα δοθεί επιτέλους προβάδισμα σε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ και διαθέτουν προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά!
 
 
Γιώργος Μυλωνάς
Προτείνω την καθιέρωση 2 ακόμα κριτηρίων γενικής εφαρμογής(που δεν εμφανίστηκαν στην προηγούμενη διατύπωση μου):την ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και την πολυδυναμία.
 
 
Helen
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι άκρως αρμόζουσα προς τις υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη.Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημαίνεται η θέση του υπαλλήλου προς την εργασία και να διαχωρίζεται η εργασιακή συμπεριφορά από την ιδιοσυγκρασία του καθενός.Στην εργασία δεν έχουν θέση η υπεροψία και η αγένεια πολύ περισσότερο οι υβριστικές καταστάσεις.Γι αυτό το λόγο προτείνουμε μονιμοποίηση μετά από μια 15ετία τουλάχιστον ούτως ώστε οι ΅ανυπότακτο騨 να απομακρύνονται,βεβαίως όχι με το παραμικρό αλλά μετά από αλλεπάλληλες άσχημες συμπεριφορές
 
 
Βασιλική Σκορδάκη
Συμφωνώ με την ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ στο ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιό είναι το ανώτατο όργανο, ειδικά σε ΝΠΔΔ που υφίσταται και Διοικητής και Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς Πρόεδρος Δ.Σ.Επίσης στην παρ. 9 ορίζεται ότι καταλήουμε σε ατομικό συμβόλαιο απόδοσης, χωρίς όμως να ελέγχονται οι ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι και βέβια υφίσταται ορατός κίνδυνος να μην υπάρχει αντικειμενικότητα της ισομερους και ισοβαρούς κατανομής των εργασιών της υπηρεσίας που θα υλοποιήσουν τους στόχους. Σα ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ θα ήθελα να πω ότι προκειμένου το φιλόδοξο αυτό σύστημα να μπορέσει να υλοποιηθεί, ώστε πραγματικά να υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, που θα αποτελεί και κίνητρο υποκίνησης όλων των υπαλλήλων να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική εκπαίδευση των αξιολογητών ώστε να μπορούν να υλοποιούν το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά και των οργάνων που θέτουν το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε αυτό να είναι ρεαλιστικό.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Είναι απαραίτητο ο επιχειρησιακός σχεδιασμός (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου) να προκύπτει από προηγούμενη (όπως ΔΕΝ αναφέρεται) διαβούλευση μεταξύ των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών. Αυτό διότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θα πρέπει αφενός να είναι συμβατός με το θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία και αφετέρου να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τους διαθέσιμους πόρους, πέρα από τις προτεραιότητες και τους πολιτικούς στόχους της πολιτικής ηγεσίας. Και για τις δύο αυτές παραμέτρους, η συμβολή των υπηρεσιακών στελεχών είναι απαραίτητη. Αλλιώς θα έχουμε οραματικούς σχεδιασμούς – ευχολόγια, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.Η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου υπονοεί ότι οι παράμετροι αυτοί προκύπτουν… από κάπου(!) και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ή το αρμόδιο μονοπρόσωπο όργανο που προΐσταται των υπηρεσιών του φορέα «γνωστοποιεί» το Επιχειρησιακό Σχέδιο στην υπηρεσιακή ιεραρχία. Η επισήμανση αυτή γίνεται για να τονιστεί πως το νομικό κείμενο πρέπει να είναι διατυπωμένο σαφώς, να μην επιδέχεται ερμηνείες και να μην περιλαμβάνει «αυτονόητα». Επίσης, για να γίνει ο επιμερισμός των στόχων στις οργανικές μονάδες, θα πρέπει να υπάρξουν οργανικές θέσεις. Από όσα γνωρίζω, πολλοί δήμοι δεν περιγράφουν οργανικές θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ρόδου, όπου υπηρετώ, ο Δήμος Κω, ο Δήμος Αθηναίων κ.λ.π.). Περιγράφονται οι οργανικές μονάδες και στη συνέχεια οι αρμοδιότητές τους, ενώ στο τέλος εμφανίζεται ένας κατάλογος ειδικοτήτων του προσωπικού που υπηρετεί ήδη (μια που καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις). Ουσιαστικά, το σύνολο του προσωπικού υπηρετεί σε ΜΗ οργανικές θέσεις, μια που δεν προσδιορίζεται από πουθενά το ποια ειδικότητα υπηρετεί σε ποια οργανική μονάδα, και βεβαίως ούτε λέξη για περιγραφή καθηκόντων της οργανικής θέσης. Έτσι, δεν γίνονται τοποθετήσεις, αλλά ατομικές αναθέσεις καθηκόντων, κατά βούληση. Δεδομένης της κατάστασης αυτής, είναι αστείο να συζητείται η κατανομή των στόχων σε οργανικές θέσεις. Αυτό διότι, επίσης από όσα γνωρίζω, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αναφέρεται σε συστηματοποίηση της λειτουργίας, δηλαδή ενεργή εμπλοκή συγκεκριμένων θέσεων (και όχι προσώπων) στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων.