Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Όσο αφορά τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, όπου βασιλεύει η πλήρης αναξιοκρατία, αλλά και όπου υπάρχουν κάποιες «νησίδες αξιοκρατίας», είναι εγκαταλελειμένες στην τύχη τους με την έννοια οτι είναι πληρως παροπλισμένες, υπάρχουν για τους τύπους, & αγνοούνται συστηματικά και απροκάλυπτα.Στους Ο.Τ.Α. λαμβάνει χώρα η πλήρης & ολοκληρωτική αποδόμηση της έτσι κι αλλιώς αναξιόπιστης και αναποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης της Χώρας μας.Το σύστημα αυστηρά Δημαρχοκεντρικό, καθιστά το Δήμαρχο απόλυτο άρχοντα, ουσιαστικά με εξουσίες τοπικού δικτάτορα. Η εκπόνηση των όποιων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως και πλείστες άλλες ενέργειες γίνονται απλά και μόνο για να τηρηθούν δεσμεύσεις που απορρέουν απο διατάξεις νόμων, διαταγμάτων κλπ. Η πρακτική που ακολουθείται είναι «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα», και ο,τι προκύψει από πιέσεις δημοτών – ψηφοφόρων, ή άλλων ομάδων πίεσης. Ο προγραμματισμός είναι έννοια ασυμβίβαστη με την ακολουθούμενη πρακτική. Επόμενα,είναι εξαιρετικά δύσκολο άν όχι αδύνατο να αξιολογηθούνδιοικητικές ικανότητες όπως π.χ. η ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού, εφόσον είναι ανύπαρκτος, ή ηγετικές ικανότητες οι οποίες έχουν ψαλλιδιστεί ή αφαιρεθεί εντελώς, ή ικανότητες εκπροσώπησης της υπηρεσίας. Εκτός αν εξακολουθούμε να μιλάμε για αξιολογήσεις σαν κι’αυτές που γίνονταν μέχρι τώρα, όπου οι υπάλληλοι βαθμολογούνταν αδιακρίτως με άριστα 10, δηλαδή περίπου ως Θεοί… Για τα εργαλεία αξιολόγησης του αρ.12, πρέπει να πώ οτι είναι εξαιρετικά αισιόδοξη, γαι να μην πώ ανεδαφική η άποψη οτι μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν το θέλουν ούτε η Διοίκηση, (αιρετοί),ούτε οι διοικούμενοι (υπάλληλοι)…για ευνόητους λόγους. Η ικανότητα εκπροσώπησης είναι απαγορευμένη, οι πρωτοβουλίες είναι ενοχλήσεις, η διαχείριση προβλημάτων-κρίσεων είναι αποκλειστικότητα των αιρετών που ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με τους ψηφοφόρους τους κ.ο.κ. Θα επανέλθω με πιο στοχοποιημένες παρατηρήσεις
 
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Π.Α. ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: α) κριτήρια προϋποθέσεων και β) κριτήρια αποτελεσμάτων γ) κριτήρια ηθους και ακεραιότητος.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συντάκτης έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ Π.
Πολύ σωστό το μέτρο,ελπίζω με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν επιτέλους οι κάτοχοι πτυχίων να αναγνωριστούν και να αναβαθμιστούν περιμένοντας πια η αξιοκρατία να υπερισχύσει των γνωριμιών,πράγμα που ισχύει σήμερα σε κάποιους δήμους της χώρας!
 
 
Ακης
Διαπιστώνω ότι υπάρχει πίεση, κυρίως από παλαιότερους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί στο δημόσιο με αδιαφανείς διαδικασίες πολύ πριν το ΑΣΕΠ, να γίνει η αξιολόγηση με κριτήρια πολύ αόριστα και με βασικότερο από όλα την προϋπηρεσία! ΛΑΘΟΣ!Βασικά κριτήρια πρέπει να είναι τα υψηλά τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό), οι ξένες γλώσσες, η γνώση Η/Υ, η επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο εργασίας. Ακριβώς αυτά που έχουν οι νεώτεροι υπάλληλοι στους οποίους προσβλέπει το κράτος για να διορθώσει τη δημόσια διοίκηση.Δεν πρέπει να επαναληφθεί το μέγα λάθος που έγινε με το ενιαίο μισθολόγιο, όταν οι υπάλληλοι με περισσότερα των 20 ετών υπηρεσίας δεν είχαν ουσιαστικές απώλειες, ενώ οι νεώτεροι (που έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και πάρα πολλοί εξ αυτών έχουν διορισθεί με ΑΣΕΠ) «σφάχθηκαν» μισθολογικά, ώστε να μην πειραχθούν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι και το μεγάλο πρόβλημα στο δημόσιο τομέα. Και κάτι ακόμη…Για να αξιολογήσεις, πρέπει εσύ ο ίδιος να έχεις πρώτα αξιολογηθεί.Οι σημερινοί προϊστάμενοι στους οποίους το κράτος θέλει να δώσει τη δικαιοδοσία να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους μίας υπηρεσίας, από ποιους έχουν αξιολογηθεί τα τελευταία 30 χρόνια; Από κανέναν απολύτως! Αυτοί με ποιο ηθικό ανάστημα θα πάνε να αξιολογήσουν νεώτερους υπαλλήλους, όταν το βιογραφικό τους δεν έχει -σε αρκετές περιπτώσεις- ούτε το 20% των προσόντων των υφισταμένων τους;