Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Οι Δείκτες μέτρησης απόδοσης είναι γνωστοί στις υπηρεσίες και θα ήταν χρήσιμο να συνδυαστούν με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για να μπορούν οι υπάλληλοι μέσω της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και της διοικητικής ικανότητας της υπηρεσίας να αντιληφθούν σε βάθος και εύρος (ολιστικά) την υπηρεσία και τη θέση του καθενός. Οι δείκτες απλά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα -αυτή στην οποία βρίσκεται η κάθε υπηρεσία. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και εύκολοι στην κατανόηση από το σύνολο των υπαλλήλων και των ηγεσιών. Οι δείκτες αποτυπώνουν που βρισκόμαστε και πόσο απέχουμε ή ξεπερνούμε το στόχο. Δεν φτάνει να υλοποιούμε την εργασία μας, δεν φτάνει να γνωρίζουμε ποιοι αποδίδουν μόνο θεωρητικά. Χρειάζεται μέτρηση αλλά και ανταμοιβή γι’αυτούς που πρέπει.
 
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση των δέκα (10) κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) και των επί μέρους υποκριτηρίων αυτών. ….. Κριτήριο 10: Ακεραιότητα και εντιμότητα των υπαλλήκων της υπηρεσίας. Αξιολογούνται τα υποκριτήρια:αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χρημάτισμό, δωροδοκία, ή διαφθορά,ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χαμηλή, πολύπλοκη, γραφειοκρατική΄και καθυστερυμένη ποιότητα ύπηρεσιών.
 
 
Μυρτώ
Η διοικητική ικανότητα είναι προσόν που διαθέτει κάποιος ή όχι, σαν το ταλέντο, που αναδεικνύεται με πλαίσιο και πειθαρχία. Συνεπώς:1. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν διοικητικά προσόντα?2. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν πολυεπιστημονική κατάρτιση? εκτός από το γνωστικό αντικείμενο τους έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δεξιότητες ηγέτη και μάνατζερ?3. Εάν όχι, πώς θα νομιμοποιηθούν απέναντι στον υπάλληλο που διαθέτει τα παραπάνω, ώστε να μην τον αμφισβητήσει?4. Είναι αποδεδειγμένο ότι θα προαρμοσθούν γρήγορα «στις αναγκαίες αλλαγές των μεθόδων εργασίας και σε νέα συστήματα» όταν είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό η «αντίσταση στην αλλαγή»? Κι άν ο υπάλληλος ανταποκρίνεται θετικά στις καινοτομίες, πως διασφαλίζεται απέναντι σε κάποιον υπονομευτικό και «αργό» Προϊστάμενο, ο οποίος θεωρεί ενδεχομένως οτι απειλείται η θέση του?5. Έχει γίνει κατανοητό ότι η επίτευξη στόχων απαιτεί οριζόντιες συνεργασίες και όχι κάθετες ιεραρχίες?6. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη ενός υπαλλήλου απαιτεί την ενδυνάμωση των δυνατών του σημείων, δηλ. εκείνων με τα οποία αποδίδει τα μέγιστα? Δεν ωφελεί να κινητοποιείς κάποιον που είναι επικοινωνιακός (οπότε θα όφειλε να βρίσκεται σε τμήμα εξυπηρέτησης κοινού) να διεκπεραιώνει καθήκοντα που απαιτούν λ.χ. λεπτομερή έρευνα, όπου κάποιος άλλος αποδίδει καλύτερα? Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα όσα συντελούν και στην προσωπική ανάπτυξη του υπαλλήλου, ώστε αυτό να έχει αντανάκλαση στο αποτέλεσμα της δουλειάς του και στην Υπηρεσία του?7. Πως θα αξιολογηθεί ο «δέκτης» σε σχέση με την κατανόηση των μηνυμάτων, όταν ενδεχομένως υπάρχει ασάφεια από τον ίδιο τον «πομπό»? Θα υπάρχει η δυνατότητα και γραπτού επαναπροσδιορισμού με eσωτερικό memo, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα του τύπου «εγω δεν το είπα έτσι», «δεν το κατάλαβες σωστά», κ.λπ.?8. Πως διασφαλίζεται ο υπάλληλος, ο οποίος διαθέτει «σαφήνεια και ακρίβεια στην προφορική και γραπτή έκφραση», χωρίς να κινδυνεύσει από υπεξαίρεση της διανοητικής του εργασίας απο τον αδαή Προϊστάμενο? Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά οτι την εργασία του Προϊσταμένου ενίοτε φέρει σε πέρας ο υπάλληλος, ο οποίος παραμένει «αφανής ήρωας»!9. Μέχρις στιγμής η πρωτοβουλία τιμωρείται, μάλιστα έχει εκφραστεί και μομφή διότι κάποιος βγήκε εκτός του πλαισίου κατηγορίας του, δηλ. υπάλληλος ΔΕ εξέφρασε άποψη και πρόταση η οποία στη συνέχεια αυιοθετήθηκε και παρουσιάσθηκε απο τον Προϊστάμενο ως δική του και ο οποίος «εβαλε στη θέση του» τον υπάλληλο,υπενθυμίζοντάς του οτι δεν είναι και δεν μπορεί να λειτουργεί ως ΠΕ. Είναι απαραίτητο να υφίστανται τέτοιου είδους ρατσιστικοί διαχωρισμοί?10. Πως θα διασφαλισθεί το υψηλό προφίλ ορισμένων χαρισματικών χαμηλόβαθμων υπαλλήλων απο τον τραμπουκισμό (bullying) και την αυθαιρεσία όσων προϊστανται και θεωρούν οτι ανάμεσα στα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών είναι να του φέρνουν και τα ρούχα απο το καθαριστήριο?
 
 
Γιώργος Στόγιας
Είναι πολύ σημαντικό άρθρο για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων από τα ανώτατα όργανα είναι απαραίτητο να υπάρχει και η διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες. Σκεφτείτε να καθορίζετε στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, να παρέχετε τις σχετικές υπηρεσίες, για να σας πουν στο τέλος οι πολίτες πως δεν τις χρειάζονται. Σε ποιον και πότε θα πω ως πολίτης που πληρώνει φόρους (χωρίς διακανονισμούς) για να τον εξυπηρετεί η Δημόσια Διοίκηση, πως πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μη ζω μέσα σε χωματερές και πως απαιτώ να γίνει στο νομό μου ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (με όποιες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα). Σε τι θα οφελήσει να αξιολογήσω θετικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού για επλήρωση στόχων και για έργα που δεν επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής μου και δεν προστατεύουν την υγεία μου;