Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 02 σκοπός της αξιολόγησης με λίγα λόγια είναι η εξυγίανση του δημοσίου με κριτήριο την αξιοκρατία και τις ικανότητες όταν όμως ζούμε σε μία εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση με περικοπές και ορατό των κίνδυνο των απολύσεων ο σκοπός της αξιολόγησης δεν πείθει καθόλου.
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι πανευρωπαϊκό εργαλείο ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Εφαρμόζεται προαιρετικά στην Ελλάδα από το 2003. Οι προτάσεις που δίνονται μέσω σχολιασμών στην παρούσα διαβούλευση για τροποποίηση Κριτηρίων – Υποκριτηρίων αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και την ουσία του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Μια τροποποίησή του θα οδηγούσε σε μεθοδολογικό και επιστημονικό σφάλμα. Εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια πανευρωπαϊκά, επικεντρώνεται στις μετρήσεις και στην παρακολούθηση των αστοχιών και των επιτυχιών και συμβάλλει στην κατανόηση από τις ίδιες τις υπηρεσίες του τι πρέπει να αλλάξει για να επέλθει η διαρκής βελτίωση. Επιφέρει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα στη Δημόσια Διοίκηση (νόμιμα, αποτελεσματικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά). Δεν έχει σκοπό να αξιολογήσει τους υπαλλήλους αλλά τη διοικητική ικανότητα σε μια σειρά κριτηρίων. Το υλικό βρίσκεται στοhttp://www.gspa.gr/%285407455548606215%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811. Καλό θα ήταν να διαβαστεί Ο Οδηγός του ΚΠΑ και μετά να γίνονται σχόλια. Ευχαριστώ
 
 
AmandaMi
Δεν δύναται απόφοιτος Λυκείου να αξιολογεί απόφοιτο Πανεπιστημίου,το σύστημα χωλαίνει….Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μη καταστρατηγείται κάθε έννοια λογικής και αξιοκρατίας.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συντάκτης έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Η αξιολόγηση αφορά όλο το προσωπικό και δεν είναι σωστό να υπάρχουν διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές. Ο Φορέας Αξιολόγησης αποτελεί επιτελικό στοιχείο στη κλίμακα διοίκησης με άμεση αναφορά στον Υπουργό.