Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Προτείνω οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί για κάποια θέση απο τους προισταμένους τους(υπουργοί-περιφεριάρχες- κ.λπ.) να αξιολογούνται, για λόγους αξιοκρατίας, απο τρίτα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Οι υπάλληλοι Μέσης Εκπαίδευσης για πολλά χρόνια απετέλσαν τον στυλοβάτη της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι απόλυτα δίκαιο να προωθούνται οι κάτοχοι πτυχίων, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ γεγονός ότι, αυτοί που σήμερα κρατούν σε λειτουργία το Δημόσιο είναι οι παλιοί υπάλληλοι, οι οποίοι – ούτως ή άλλως- έμειναν πολλοί λίγοι, μετά τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών.Συνεπώς τα χρόνια υπηρεσίας και μάλιστα στο ίδιο αντικείμενο θα έπρεπε να αξιολογούνται περισσότερο, ιδιαίτερα μετά τον σφαγιασμό των υπαλλήλων Δ.Ε. στο ενιαίο (;) μισθολόγιο.
 
 
Νικόλαος Χασάναγας
Πιστεύω κι εγώ ότι θα πρέπει να υπάρξει και ομάδα κριτηρίων για ήθος και ενδοϋπηρεσιακή συμπεριφορά
 
 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στον τομέα της απόδοσης θεωρώ ότι ανεξάρτητα του πως προσελήφθη ο καθένας θα πρέπει να δούμε ποιοί κάνουν σύντομα την δουλειά τους,ποιοί είναι κάνουν σωστά την δουλειά τους και κατά πόσο αξιοποιούν τα εργαλεία που το κράτος τους παρέχει.
 
 
Νάσια
Εύχομαι να εφαρμοστεί με επιτυχία το εγχείρημα της αξιολόγησης των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης, γιατί πιστεύω ότι η πλήρης απουσία αξιολόγησης και αξιοκρατίας που επικρατούσε σε μεγάλο τμήμα του Δημόσιου Τομέα ήταν η κύρια αιτία για την απαξίωση του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα εξής σημεία:- Οι στόχοι που τίθενται στους υπαλλήλους κάθε επιπέδου δεν θα είναι όλοι της ίδιας δυσκολίας και σπουδαιότητας. Έτσι ο μαθηματικός τύπος που υπολογίζει την απόδοση του υπαλλήλου βάσει των μετρήσεων των γενικών και ειδικών δεικτών απόδοσης ανά στόχο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το συντελεστή βαρύτητας για κάθε έναν από τους στόχους αυτούς.Επίσης, πώς θα υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση αν ένας προϊστάμενος θέτει λίγους και εύκολους στόχους ενώ ένας άλλος είναι πολύ πιο απαιτητικός?Τέλος, στους ικανότερους υπαλλήλους πάντα τίθενται πιο απαιτητικοί στόχοι, δεδομένου ότι είναι ικανοί να τους φέρουν εις πέρας σε αντίθεση με συναδέλφους τους που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο. Αυτό το ποσοστό της συνδρομής του κάθε υπαλλήλου στη συνολική (ποσοτική) επίτευξη των στόχων της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον μαθηματικό τύπο. Δηλ. όχι μόνο τι ποσοστό του/των στόχου/ων που του έχουν τεθεί πέτυχε, αλλά και τι ποσοστό του/των συνολικού/ων στόχου/ων της οργανικής του μονάδας αποτελεί ο/οι στόχος/οι που του έχουν ανατεθεί.