Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγιώτης
Θα πρέπει ένα ποσοστό αξιολόγησης να προκύπτει και από τον τρόπο διορισμού. Οι διορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ, ειδικά μέσω γραπτών εξετάσεων, θα πρέπει να πριμοδοτούνται. Ο ΑΣΕΠ σαν αρχή υπάρχει από το 1994 και το επιχείρημα ότι παλιοί υπάλληλοι είχαν διοριστεί πριν την ύπαρξη ΑΣΕΠ δεν ευσταθεί ώστε να μην τεθεί σαν κριτήριο. Άλλωστε γραπτοί διαγωνιαμοί γίνονταν από παλιά. Επιπλέον σαν κριτήριο αξιολόγησης είναι και η εμπειρία, οπότε κάποιος υπάλληλος που είχε διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ θα έχει την εύνοια της εμπειρίας – προϋπηρεσίας.Πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να αποδείξει ότι όντως εννοεί την εφαρμογή στην πράξη των διαφανών και αξιοκρατικών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, δίνοντας έμπρακτα στο ρόλο του ουσιαστική αξία.