Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μηχανικός
Συμφωνώ με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί ο αξιόπιστος και ο αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης, η αξιολόγηση να γίνεται με τρόπο που να μειώνει το δυνατόν περισσότερο τις οποίες «συμπάθειες – αντιπάθειες» προϊσταμένων προς υφισταμένους αλλά και ο επηρεασμός της αξιολόγησης από τους «αιρετούς». Ακόμα ειδικά για αυτούς που έχουν πετύχει με διαδικασίες ΑΣΕΠ και έχουν υψηλά τυπικά προσόντα (ΠΕ με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) το βρίσκω μη ουσιώδες να γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο υπάλληλος κατά την διάρκεια των σπουδών του, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει από πλευράς του κράτους με δεδομένες τις γνώσεις-ικανότητες που έχουν αυτοί οι υπάλληλοι όσο το δυνατόν καλύτερη «εκμετάλλευση – αξιοποίηση» των υπαλλήλων,με την τοποθέτηση τους σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους. Όταν διορίστηκα ο τότε προϊστάμενος μου είχε πει ότι το δημόσιο είναι «ένα χωνευτήριο» δεν έχει σημασία ούτε τι έχεις τελειώσει ούτε πόσα πτυχία έχεις θα είσαι έρμαιο των διαθέσεων του εκάστοτε προϊσταμένου και «αιρετού άρχοντα» για το πως θα σε αξιοποιήσει στον φορέα που εργάζεσαι.