Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κ. Γιαννακόπουλου. Εξάλλου είναι βασικός πυλώνας επιτυχίας του ΚΠΑ όπου εφαρμόζεται. Χωρίς την έμπρακτη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και των ηγεσιών των οργανώσεων 9κρατικών και αιρετών) το ΚΠΑ δεν μπορεί να αποδώσει. Το Κριτήριο 1: «Ηγεσία» αποτυπώνει με σαφήνεια και ακρίβεια την ανάγκη δέσμευσης.