Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
eleni
Βάζετε παραμέτρους όπως η επικοινωνία και η πρόθεση για επιμόρφωση.Εννοείται σαφώς ότι οι υφιστάμενοι θα αξιολογήσουν αυτή την παράμετρο μιας κι εκείνοι έχουν πλήρη άποψη. Αναρωτιέμαι, θα εφαρμοσθεί;Για την πρόθεση ποια αντικειμενική αξιολόγηση μπορεί να γίνει;Μήπως άλλα γράφετε κι άλλα θέλετε να εισάγετε αφορμής δοθείσης της αξιολόγησης;