Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Η διοικητική ικανότητα να αποσυνδεθεί με τα χρόνια υπηρεσίας. Ποιος ορίζει και τεκμηριώνει επιστημονικά ότι ένας υπάλληλος με 25-30 χρόνια είναι καλύτερος από έναν με 12; Η (ηλικιακή)εμπειρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την «ορθή» δημοσιοϋπαλληλική και διοικητική εμπειρία!!! Υπάρχουν άπειροι δ.υ., οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ηλικία από άλλους, λάμβάνουν περισσότερα μόρια απ’ αυτούς, αλλά δε γνωρίζουν Η/Υ, ξένες γλώσσες και πάρα πολλά ακόμα, αγνοούν το διοικητικό δίκαιο, τον κώδικα Διοικ. διαδ/σίας, το δ.υ. κώδικα και συνεπώς, παραβαίνουν ακούσια ή και εκούσια την κείμενη νομοθεσία ή δε συμβάλλουν ούτε κατ’ ελάχιστον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στη σύγχρονη διοίκηση. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ εμάς, γιατί είναι ΠΑΛΙΟΙ… Στο στρατό υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία!!!