Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 04: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Επί του συγκεκριμένου άρθρου, ως συνέχεια του άρθρου 3, περίμενα ότι θα υπήρχε ανάλυση και όχι επιγραμματική αναφορά.Επίσης, περίμενα ότι θα υπήρχε σχετική αξιολόγηση επί της βαρύτητας των οριζόμενων κριτηρίων της βασικής κατηγορίας «διοικητική ικανότητα».Η ανυπαρξία των άνω καθιστούν το συγκεκριμένο άρθρο γενικό, αόριστο και διάτρητο σε διακρίσεις. Ας αναλύσουμε κάθε παράγραφο ξεχωριστά. Α.1. Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμούΠρέπει να οριστεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ αυτός που δίνει τον «πολιτικό στόχο» σε κάθε κομμάτι του δημοσίου (υπουργεία, νπδδ, οτα, νπιδ).Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο από τους ανωτέρους των Προϊσταμένων ΓΔ, των Προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, αλλά και από τους υφιστάμενους, εφόσον είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται ετησίως. Α.2. Ηγετική ικανότηταΤο κριτήριο αυτό επιβάλλεται να αξιολογείται και αντίστροφα.Οι υφιστάμενοι οφείλουν να αξιολογούν εάν ο Προϊστάμενος τους μπορεί να οργανώσει σωστά την ομάδα του, εάν αξιοποιεί όλο το δυναμικό του, εάν αξιοποιεί ορθά και δίκαια όλες τις ικανότητες του δυναμικού του, εάν καθοδηγεί ορθώς και εγκαίρως την ομάδα του, εάν ελέγχει ορθώς και δικαίως την πρόοδο των εργασιών, εάν αξιολογεί αμερόληπτα το τελικό αποτέλεσμα.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται κάθε εξάμηνο. Α.3. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικούΤο κριτήριο αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ηγετικής ικανότητας ενός προϊσταμένου. Επομένως, δεν είναι ορθό να διαχωριστεί από το άρθρο Α.2. Α.4. Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίαςΠοιος προτείνει και με ποια κριτήρια;Τι γίνεται όταν η πρόταση για εκπροσώπηση απορρίπτεται από τον υπάλληλο;Πως αξιολογείται η επάξια εκπροσώπηση;Εφόσον καθοριστούν τα παραπάνω κριτήρια, ο χ εκπρόσωπος θα αξιολογείται μόνο από τους ανωτέρους του και έπειτα από κάθε εκπροσώπηση. Έτσι, για να τηρούμε και ένα στατιστικό στοιχείο. Α.5. Γνώση ΑντικειμένουΥποθέτω πως αναφερόμαστε σε κάποιο τεστ, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω πως μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί μια τέτοιου είδους αξιολόγηση. Α.6. ΠρωτοβουλίαΜέχρι προ 14 μηνών (και δε νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στο μεσοδιάστημα) η επίτευξη στόχων πέραν αυτών που τέθηκαν στην οργανική μονάδα επιβραβευόταν με απομόνωση του προϊσταμένου (μεταφορά σε θέση «ψυγείο») και διασκορπισμό των υφισταμένων του.Οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για νέες αποτελεσματικές πολιτικές, μεθόδους και πρακτικές επιβραβεύονταν με επίπληξη περί καπελώματος των ανωτέρων, πρόταση μομφής περί ανικανότητας των προϊσταμένων κα.Στο συγκεκριμένο ΠΔ με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ορθή και δίκαιη επιβράβευση των πρωτοβουλιών προϊσταμένων και υφισταμένων;Στο συγκεκριμένο ΠΔ με ποιο τρόπο κατοχυρώνεται η κίνηση της πρωτοβουλίας είτε ως επιτυχής είτε ως αποτυχημένη στον αρμόδιο υπάλληλο (υφιστάμενο ή προϊστάμενο);Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το κριτήριο αξιολόγησης δε μπορεί να εφαρμοστεί μεμονωμένα. Το ορθότερο θα ήτο να συμπεριληφθεί στο κριτήριο Α.1., αφού το ζήτημα της πρωτοβουλίας και των εναλλακτικών πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αποτελεί «ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού». Α.7. Ικανότητα λήψης αποφάσεωνΕπί της ουσίας αναφερόμαστε στο άρθρο Α.8., αφού οποιασδήποτε άλλης φύσεως απόφαση έχει συμπεριληφθεί στα προηγούμενα άρθρα. Α.8. Διαχείριση ΠροβλημάτωνΑυτό το κριτήριο αξιολόγησης ίσως είναι από τα σημαντικότερα, εάν λάβουμε υπόψη ότι τίποτα δεν κυλά ομαλά και καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτα περιστατικά, είτε έχει να κάνει από ένα απλό παράπονο πολίτη μέχρι και εντολή για επαναπρογραμματισμό αρμοδιοτήτων.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται από υφισταμένους, προϊσταμένους, αλλά και συναλλασσόμενους με το φορέα.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται κάθε τρίμηνο. Α.9. ΕπικοινωνίαΣτο εδάφιο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και η ικανότητα να μεταφέρουν στους ανωτέρους τους με σαφήνεια και ακρίβεια τις προτάσεις τους ή τα προβλήματα του Τμήματος ή της Δ/νσης που προΐστανται.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται από όλους τους συνεργάτες και ετησίως. Β.1. Γνώση ΑντικειμένουΈχω την ίδια άποψη που εξέφρασα για το εδάφιο Α.5. Β.2. Διάθεση για ανάπτυξη / επιμόρφωσηΔηλαδή, αξιολογούμε την πρόθεση αλλά όχι το αποτέλεσμα; Δηλαδή, μπορώ να δηλώσω την πρόθεση 5 φορές να επιμορφωθώ και να συμμετέχω σε κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; Μάλλον όχι. Επομένως, μιλάμε για λάθος διατύπωση του κριτηρίου αξιολόγησης. Επιβραβεύουμε τον υπάλληλο που τελικώς επιμορφώνεται. Β.3. Ικανότητα προσαρμογήςΣωστό! Και μάλιστα το ορθότερο είναι η αξιολόγηση να μη γίνεται μόνο από τους προϊσταμένους, αλλά και από τους άμεσα συνεργάτες. Β.4. ΟργανωτικότηταΣωστό! Και μάλιστα το ορθότερο είναι η αξιολόγηση να μη γίνεται μόνο από τους προϊσταμένους, αλλά και από τους άμεσα συνεργάτες. Β.5. ΠρωτοβουλίαΤο τι σημαίνει πρωτοβουλία στους προϊσταμένους αναλύθηκε στο εδάφιο Α.6., επομένως δε χρειάζεται να αναλύσουμε τι σημαίνει πρωτοβουλία για τους υφιστάμενους. Το δίκαιο είναι να ενσωματωθεί το κριτήριο αυτό το το Β.6. Β.6. Αντιμετώπιση προβλημάτωνΤο κριτήριο αυτό ίσως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για έναν υπάλληλο που έχει φιλοδοξίες.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται ανά εξάμηνο, πέραν από την υπηρεσία και από τους πολίτες. Β.7. ΕπικοινωνίαΜη ξεχνάμε και την επικοινωνία με τον πολίτη.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται ετησίως και πέρα από την υπηρεσία να αξιολογείται και από τους πολίτες.
 
 
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Επί του άρθρου 1: Πεδίο εφαρμογής Στους Ο.Τ.Α.προσκρούει στην όλη οργάνωση & λειτουργία τους, επόμενα καθιστά δύσκολή αν όχι αδύνατη την εφαρμογή.Η δομή της Τ.Α. δεν είναι προετοιμασμένη να «δεχτεί» τέτοιου είδους συστήματα, και υπάρχει ο κίνδυνος εκφυλισμού τους κατά τα προηγούμενα πρότυπα.(Π.Δ.318/1985). Επί των άρθρων 2,3 & 4: Σχέδια επί χάρτου..1.Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού: Στρατηγικός σχεδιασμός= ανύπαρκτος. Και όταν «υπάρχει» αυτό γίνεται για την εκπλήρωση ρητών διατάξεων και μόνο.Δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα διοίκησης, τουλάχιστον από αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία του management. 2.Ηγετικές ικανότητες: Αδύνατο να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, αφού θεωρούνται ως ενέργειες εχθρικές προς την αιρετή διοίκηση 3.- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: H Tραγωδία…Ένας κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία αμαθής & βέβαια ανεκπαίδευτος, με σχεδόν αποκλειστικό τυπικό προσόν το «ψηφοφόρος», που χρησιμοποιείται με τη συναίνεσή του ασφαλώς, από τη διοίκηση, σε καθήκοντα άλλα από αυτά για τα οποία προσλήφθηκε, και που η Διοίκηση επικοινωνεί απ’ευθείας μαζί του, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της την ιεραρχία.Εκμηδενίζει έτσι κάθε έννοια ιεραρχίας, αδιαφορεί για τη δημιουργία στελεχών, και το ζήτημα εκπαίδευση δεν την απασχολεί καθόλου. 4.- Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίας: Πάντα γίνεται από αιρετούς 5.- Γνώση αντικειμένου: Eδώ υπάρχει η δυνατότητα από τα στελέχη να παρουσιάσουν ΕΡΓΟ, άσχετα με την μεταγενέστερη αντιμετώπισή του και την όποια τύχη του. 6.- Πρωτοβουλία: Όμοια με το προηγούμενο, αν και οι εισηγήσεις δεν αντιμετωπίζονται θετικ΄λα παρά μόνο όταν γίνονται για αυστηρά υπηρεσιακά θέματα και κατόπιν εντολών. 7.- Ικανότητα λήψης αποφάσεων: Ουδεμία συζήτηση.Ψαλλιδισμένη έως απαγορευμένη. Θεωρελιται εχθρική ενέργεια. 8-Διαχείριση προβλημάτων: Αποκλειστική αρμοδιότητα των αιρετών (της διοίκησης). Η συμμετοχή των προϊσταμένων ζητείται όταν το πρόβλημα φτάνει σε επόπεδο ελεγτκών δημόσιας διοίκησης ή εισαγγελέα. Τότε θυμούνται όλοι οτι υπάρχει προϊστάμενος. 9.- Επικοινωνία: Απ’ευθείας επικοινωνία της διοίκησης με εξευτελισμό κάθε έννοιας ιεραρχίας και υπονόμευση της θέσης των προϊσταμένων.
 
 
eleni
Βάζετε παραμέτρους όπως η επικοινωνία και η πρόθεση για επιμόρφωση.Εννοείται σαφώς ότι οι υφιστάμενοι θα αξιολογήσουν αυτή την παράμετρο μιας κι εκείνοι έχουν πλήρη άποψη. Αναρωτιέμαι, θα εφαρμοσθεί;Για την πρόθεση ποια αντικειμενική αξιολόγηση μπορεί να γίνει;Μήπως άλλα γράφετε κι άλλα θέλετε να εισάγετε αφορμής δοθείσης της αξιολόγησης;
 
 
THKAR
Καταθέτω τη δική μου εμπειρία καθώς διορίστηκα με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2 φορές) αλλά και την άποψη παλαιότερων συναδέλφων και πολιτών -κατά γενική ομολογία-: η πλειονότητα όσων δεν διορίστηκαν απ’ τα παράθυρα τιμούν έστω και τον πενιχρό μισθό που κατήντησαν να παίρνουν. Συνήθως έχουν ευγένεια προς τους πολίτες και προς τους συναδέλφους και ακριβώς επειδή έχουν πολλά προσόντα δεν έχουν τα σύνδρομα κατωτερότητας που έχουν πολλοί παλιοί οι οποίοι συχνά προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την αξία τους. Κατά την άποψή μου είναι δίκαιο αυτοί που προσπάθησαν χωρίς να έχουν εξαρτήσεις από βουλευτές, λοιπούς αιρετούς κλπ κλπ να πριμοδοτηθούν. Όσον αφορά την αξιολόγηση Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον όμως η αξιολόγηση δεν είναι φανερή καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν φαινόμενα βεντέτας. Η αξιολόγηση να είναι υποχρεωτική και από τους υφισταμένους, να απευθύνεται απευθείας στις επιτροπές/συμβούλια που θα κρίνουν τις επιλογές Προϊσταμένων αφού θα έχουν σε νούμερο αρκετές απόψεις για κάθε ένα που διετέλεσε Προϊστάμενος.
 
 
Γ.Αγριγιαννάκης
Στο Υπουργείο Εξωτερικών εκτός του κλάδου των Διπλωματικών Υπαλλήλων (ειδικό μισθολόγιο), υπάρχουν και 327 πτυχιούχοι Διοικητικοί Υπάλληλοι (Ενιαίο Μοσθολόγιο). Από τους 327, ένας μεγάλος αριθμός κατέχει πέραν του πτυχίου, δεύτερο πτυχίο ή και μεταπτυχιακούς τίτλους. Ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών κατέχει τουλάχιστον 1-2 ξένες γλώσσες. (Ο υπογράφων, πτυχιούχος, με μεταπτυχιακά και κάτοχος 7 ξένων γλωσσών εκ των οποίων 5 με αντίστοιχα επίσημα πτυχία φοίτησης). Στο εν λόγω Υπουργείο, από ιδρύσεώς του (!) εσωτερικός Οργανισμός καθόριζε αρμοδιότητες τόσο για την Ελλάδα όσο και για Πρεσβείες και Προξενεία στο εξωτερικό. Όμως, καθήκοντα προισταμένων ίσχυαν (και ισχύουν) μόνο για το Διπλωματικό κλάδο, σε όλες τις βαθμίδες, εκπροσωπήσεις, επιτροπές κλπ εντος και εκτος Ελλάδας και καθήκοντα υφισταμένων μόνο για τους Διοικητικούς, με απόλυτη εξαίρεσή τους από οιασδήποτε θέση προισταμένου, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, ή και πρωτοβουλίας κλπ.Σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος (ανωτέρω) άρθρου 04, αυτή η κατηγορία – αξιολογοτάτων υπαλλήλων – αποκλείεται αφθορεί και παραχρήμα από οιαδήποτε στοιχεία της παραγράφου Α καθώς και των στοιχείων 5,6,7 της παραγράφου Β. Λογικά τεκμαίρεται και ο αποκλεισμός τους στο μέλλον, από οιαδήποτε ανάληψη καθηκόντων προισταμένων κλπ, εφ όσον το τυπικό στοιχείο -όπως προανέφερα – λείπει, πράγμα που τους καθιστά αυτόματα κατώτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους ίδίων τυπικών προσόντων υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα, έχουν δυνατότητα προισταμένου τμημάτων ή Διευθύνσεων του Δημοσίου.