Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
eleni
Βάζετε παραμέτρους όπως η επικοινωνία και η πρόθεση για επιμόρφωση.Εννοείται σαφώς ότι οι υφιστάμενοι θα αξιολογήσουν αυτή την παράμετρο μιας κι εκείνοι έχουν πλήρη άποψη. Αναρωτιέμαι, θα εφαρμοσθεί;Για την πρόθεση ποια αντικειμενική αξιολόγηση μπορεί να γίνει;Μήπως άλλα γράφετε κι άλλα θέλετε να εισάγετε αφορμής δοθείσης της αξιολόγησης;
 
 
THKAR
Καταθέτω τη δική μου εμπειρία καθώς διορίστηκα με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2 φορές) αλλά και την άποψη παλαιότερων συναδέλφων και πολιτών -κατά γενική ομολογία-: η πλειονότητα όσων δεν διορίστηκαν απ’ τα παράθυρα τιμούν έστω και τον πενιχρό μισθό που κατήντησαν να παίρνουν. Συνήθως έχουν ευγένεια προς τους πολίτες και προς τους συναδέλφους και ακριβώς επειδή έχουν πολλά προσόντα δεν έχουν τα σύνδρομα κατωτερότητας που έχουν πολλοί παλιοί οι οποίοι συχνά προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την αξία τους. Κατά την άποψή μου είναι δίκαιο αυτοί που προσπάθησαν χωρίς να έχουν εξαρτήσεις από βουλευτές, λοιπούς αιρετούς κλπ κλπ να πριμοδοτηθούν. Όσον αφορά την αξιολόγηση Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον όμως η αξιολόγηση δεν είναι φανερή καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν φαινόμενα βεντέτας. Η αξιολόγηση να είναι υποχρεωτική και από τους υφισταμένους, να απευθύνεται απευθείας στις επιτροπές/συμβούλια που θα κρίνουν τις επιλογές Προϊσταμένων αφού θα έχουν σε νούμερο αρκετές απόψεις για κάθε ένα που διετέλεσε Προϊστάμενος.
 
 
Γ.Αγριγιαννάκης
Στο Υπουργείο Εξωτερικών εκτός του κλάδου των Διπλωματικών Υπαλλήλων (ειδικό μισθολόγιο), υπάρχουν και 327 πτυχιούχοι Διοικητικοί Υπάλληλοι (Ενιαίο Μοσθολόγιο). Από τους 327, ένας μεγάλος αριθμός κατέχει πέραν του πτυχίου, δεύτερο πτυχίο ή και μεταπτυχιακούς τίτλους. Ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών κατέχει τουλάχιστον 1-2 ξένες γλώσσες. (Ο υπογράφων, πτυχιούχος, με μεταπτυχιακά και κάτοχος 7 ξένων γλωσσών εκ των οποίων 5 με αντίστοιχα επίσημα πτυχία φοίτησης). Στο εν λόγω Υπουργείο, από ιδρύσεώς του (!) εσωτερικός Οργανισμός καθόριζε αρμοδιότητες τόσο για την Ελλάδα όσο και για Πρεσβείες και Προξενεία στο εξωτερικό. Όμως, καθήκοντα προισταμένων ίσχυαν (και ισχύουν) μόνο για το Διπλωματικό κλάδο, σε όλες τις βαθμίδες, εκπροσωπήσεις, επιτροπές κλπ εντος και εκτος Ελλάδας και καθήκοντα υφισταμένων μόνο για τους Διοικητικούς, με απόλυτη εξαίρεσή τους από οιασδήποτε θέση προισταμένου, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, ή και πρωτοβουλίας κλπ.Σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος (ανωτέρω) άρθρου 04, αυτή η κατηγορία – αξιολογοτάτων υπαλλήλων – αποκλείεται αφθορεί και παραχρήμα από οιαδήποτε στοιχεία της παραγράφου Α καθώς και των στοιχείων 5,6,7 της παραγράφου Β. Λογικά τεκμαίρεται και ο αποκλεισμός τους στο μέλλον, από οιαδήποτε ανάληψη καθηκόντων προισταμένων κλπ, εφ όσον το τυπικό στοιχείο -όπως προανέφερα – λείπει, πράγμα που τους καθιστά αυτόματα κατώτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους ίδίων τυπικών προσόντων υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα, έχουν δυνατότητα προισταμένου τμημάτων ή Διευθύνσεων του Δημοσίου.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ Π.
Περιέχει μια παγίδα οσον αφορά στη συναδελφική συμπεριφορά,αν σε αξιολογεί ενας προ’ι’στάμενος με τον οποίο βρίσκεσαι σε κόντρα τότε η κρίση κινδυνεύει να ειναι αρνητική.Γι’ αυτό πρέπει να προσεχθεί πολύ ο τρόπος αλλά και το ποιός θα αξιολογεί!
 
 
THKAR
Βασική προϋπόθεση για να αναδειχτούν όλες οι προαναφερόμενες ικανότητες και να έχουν και αντίκρισμα είναι να υπάρξουν και οι ανάλογες υποδομές: δηλ. σοβαρή προσπάθεια μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών με όσο το δυνατό ευρύτερη διασύνδεση μεταξύ τους (με σχεδιασμό και προγραμματισμό και όχι ευκαιριακά), νομοθετικό πλαίσιο σαφές και κωδικοποιημένο χωρίς αλληλοεπικαλύψεις ή αντικρουόμενες διατάξεις και φυσικά δυνατότητα των υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά το αντικείμενό τους με ανάλογη υποχρέωση των Προϊσταμένων για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών.Είναι αδιανόητο σ’ ένα υποτιθέμενα σύγχρονο κράτος οι Δημόσιες Υπηρεσίες μεταξύ τους να μη μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και απαντήσεις του 5λεπτου-10λεπτου που αναζητώνται από αρμόδιους φορείς να δίνονται μέσω της συμβατικής και παρωχημένης μεθόδου μετά από πολλές μέρες ή και ποτέ με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες εργατώρες.