Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 04: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Επί του συγκεκριμένου άρθρου, ως συνέχεια του άρθρου 3, περίμενα ότι θα υπήρχε ανάλυση και όχι επιγραμματική αναφορά.Επίσης, περίμενα ότι θα υπήρχε σχετική αξιολόγηση επί της βαρύτητας των οριζόμενων κριτηρίων της βασικής κατηγορίας «διοικητική ικανότητα».Η ανυπαρξία των άνω καθιστούν το συγκεκριμένο άρθρο γενικό, αόριστο και διάτρητο σε διακρίσεις. Ας αναλύσουμε κάθε παράγραφο ξεχωριστά. Α.1. Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμούΠρέπει να οριστεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ αυτός που δίνει τον «πολιτικό στόχο» σε κάθε κομμάτι του δημοσίου (υπουργεία, νπδδ, οτα, νπιδ).Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο από τους ανωτέρους των Προϊσταμένων ΓΔ, των Προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, αλλά και από τους υφιστάμενους, εφόσον είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται ετησίως. Α.2. Ηγετική ικανότηταΤο κριτήριο αυτό επιβάλλεται να αξιολογείται και αντίστροφα.Οι υφιστάμενοι οφείλουν να αξιολογούν εάν ο Προϊστάμενος τους μπορεί να οργανώσει σωστά την ομάδα του, εάν αξιοποιεί όλο το δυναμικό του, εάν αξιοποιεί ορθά και δίκαια όλες τις ικανότητες του δυναμικού του, εάν καθοδηγεί ορθώς και εγκαίρως την ομάδα του, εάν ελέγχει ορθώς και δικαίως την πρόοδο των εργασιών, εάν αξιολογεί αμερόληπτα το τελικό αποτέλεσμα.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται κάθε εξάμηνο. Α.3. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικούΤο κριτήριο αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ηγετικής ικανότητας ενός προϊσταμένου. Επομένως, δεν είναι ορθό να διαχωριστεί από το άρθρο Α.2. Α.4. Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίαςΠοιος προτείνει και με ποια κριτήρια;Τι γίνεται όταν η πρόταση για εκπροσώπηση απορρίπτεται από τον υπάλληλο;Πως αξιολογείται η επάξια εκπροσώπηση;Εφόσον καθοριστούν τα παραπάνω κριτήρια, ο χ εκπρόσωπος θα αξιολογείται μόνο από τους ανωτέρους του και έπειτα από κάθε εκπροσώπηση. Έτσι, για να τηρούμε και ένα στατιστικό στοιχείο. Α.5. Γνώση ΑντικειμένουΥποθέτω πως αναφερόμαστε σε κάποιο τεστ, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω πως μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί μια τέτοιου είδους αξιολόγηση. Α.6. ΠρωτοβουλίαΜέχρι προ 14 μηνών (και δε νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στο μεσοδιάστημα) η επίτευξη στόχων πέραν αυτών που τέθηκαν στην οργανική μονάδα επιβραβευόταν με απομόνωση του προϊσταμένου (μεταφορά σε θέση «ψυγείο») και διασκορπισμό των υφισταμένων του.Οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για νέες αποτελεσματικές πολιτικές, μεθόδους και πρακτικές επιβραβεύονταν με επίπληξη περί καπελώματος των ανωτέρων, πρόταση μομφής περί ανικανότητας των προϊσταμένων κα.Στο συγκεκριμένο ΠΔ με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ορθή και δίκαιη επιβράβευση των πρωτοβουλιών προϊσταμένων και υφισταμένων;Στο συγκεκριμένο ΠΔ με ποιο τρόπο κατοχυρώνεται η κίνηση της πρωτοβουλίας είτε ως επιτυχής είτε ως αποτυχημένη στον αρμόδιο υπάλληλο (υφιστάμενο ή προϊστάμενο);Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το κριτήριο αξιολόγησης δε μπορεί να εφαρμοστεί μεμονωμένα. Το ορθότερο θα ήτο να συμπεριληφθεί στο κριτήριο Α.1., αφού το ζήτημα της πρωτοβουλίας και των εναλλακτικών πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αποτελεί «ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού». Α.7. Ικανότητα λήψης αποφάσεωνΕπί της ουσίας αναφερόμαστε στο άρθρο Α.8., αφού οποιασδήποτε άλλης φύσεως απόφαση έχει συμπεριληφθεί στα προηγούμενα άρθρα. Α.8. Διαχείριση ΠροβλημάτωνΑυτό το κριτήριο αξιολόγησης ίσως είναι από τα σημαντικότερα, εάν λάβουμε υπόψη ότι τίποτα δεν κυλά ομαλά και καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτα περιστατικά, είτε έχει να κάνει από ένα απλό παράπονο πολίτη μέχρι και εντολή για επαναπρογραμματισμό αρμοδιοτήτων.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται από υφισταμένους, προϊσταμένους, αλλά και συναλλασσόμενους με το φορέα.Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται κάθε τρίμηνο. Α.9. ΕπικοινωνίαΣτο εδάφιο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και η ικανότητα να μεταφέρουν στους ανωτέρους τους με σαφήνεια και ακρίβεια τις προτάσεις τους ή τα προβλήματα του Τμήματος ή της Δ/νσης που προΐστανται.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται από όλους τους συνεργάτες και ετησίως. Β.1. Γνώση ΑντικειμένουΈχω την ίδια άποψη που εξέφρασα για το εδάφιο Α.5. Β.2. Διάθεση για ανάπτυξη / επιμόρφωσηΔηλαδή, αξιολογούμε την πρόθεση αλλά όχι το αποτέλεσμα; Δηλαδή, μπορώ να δηλώσω την πρόθεση 5 φορές να επιμορφωθώ και να συμμετέχω σε κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; Μάλλον όχι. Επομένως, μιλάμε για λάθος διατύπωση του κριτηρίου αξιολόγησης. Επιβραβεύουμε τον υπάλληλο που τελικώς επιμορφώνεται. Β.3. Ικανότητα προσαρμογήςΣωστό! Και μάλιστα το ορθότερο είναι η αξιολόγηση να μη γίνεται μόνο από τους προϊσταμένους, αλλά και από τους άμεσα συνεργάτες. Β.4. ΟργανωτικότηταΣωστό! Και μάλιστα το ορθότερο είναι η αξιολόγηση να μη γίνεται μόνο από τους προϊσταμένους, αλλά και από τους άμεσα συνεργάτες. Β.5. ΠρωτοβουλίαΤο τι σημαίνει πρωτοβουλία στους προϊσταμένους αναλύθηκε στο εδάφιο Α.6., επομένως δε χρειάζεται να αναλύσουμε τι σημαίνει πρωτοβουλία για τους υφιστάμενους. Το δίκαιο είναι να ενσωματωθεί το κριτήριο αυτό το το Β.6. Β.6. Αντιμετώπιση προβλημάτωνΤο κριτήριο αυτό ίσως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για έναν υπάλληλο που έχει φιλοδοξίες.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται ανά εξάμηνο, πέραν από την υπηρεσία και από τους πολίτες. Β.7. ΕπικοινωνίαΜη ξεχνάμε και την επικοινωνία με τον πολίτη.Το κριτήριο αυτό πρέπει να αξιολογείται ετησίως και πέρα από την υπηρεσία να αξιολογείται και από τους πολίτες.