Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
eugenia
Ως εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος και χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή, πιστεύω πως οποιοσδήποτε καλείται να αναλάβει προϊσταμενική θέση οποιουδήποτε επιπέδου, πρέπει να εξετάζεται – εκτός των άλλων δεξιοτήτων – για την ψυχιατρική και ψυχολογική του υγεία από ανεξάρτητη επιτροπή με εκπροσώπους και στελέχη του ΑΣΕΠ με ειδικά τεστ. Έχει μεγάλη σημασία για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών!