Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάθε νομοθετική διάταξη που αφορά στην μετάβαση από μία ίσως «αναχρονιστική» και πολύ πιθανά άδικη προγενέστερη κατάσταση σε μία σύγχρονη, απαραίτητη και δίκαιη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από μια ήπια και ομαλή αλλαγή η οποία δεν θα δημιουργεί νέες κατάφορες σε πολλές περιπτώσεις αδικίες. Η πρακτική αυτή που ακολουθείται τα τελευταία 25 χρόνια στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται ανίσχυρη κατά την εφαρμογή της και αναποτελεσματική με αποτέλεσμα την συνεχή και ατέρμονη νομοθετική κωδικοποίηση. Η σημερινή υπηρεσιακή εξέλιξη βασίζεται σε ένα παλαιό και απαρχαιωμένο σύστημα αξιολόγησης , 60 και πλέον ετών, άμεσα συνδεδεμένο με την φυσική ηλικιακή πορεία του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας. Εκτιμώ επί της αρχής ότι θα πρέπει να τεθεί ικανή χρονική (ίσως πενταετία) αφετηρία του εγχειρήματος τέτοια ώστε να δωθεί ο χρόνος που χρειάζεται σε όλους τους άμεσα εμπλεκομένους (αξολογητές και αξιολογούμενους) να προετοιμαστούν κατάλληλα. Εκ των πραγμάτων μην ξεχνούμε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε κάθε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών η ύπαρξη τμημάτων προγραμματισμού, εσωτερικών διαδικασιών και πιστοποίησης τα οποία με διαφανές και άμεπτες διαδικασίες, με τη εφαρμογή κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης μέσω εποπτευόμενων εφαρμογών από μια ενιαία αρχή (βλέπε το παράδειγμα της εναιαίας αρχής πληρωμών) να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται πλήρως.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
1-Στο άρθρο αυτό αναφέρονται βασικοί όροι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η έννοια τους, όπως «επιχειρησιακό σχέδιο», «στρατηγικός στόχος», «επιχειρησιακός στόχος», «ατομικός στόχος». Οι όροι αυτοί πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς.2-Στην παρ. 1 αναγράφεται ότι ο Υπουργός θέτει το χρονοδιάγραμμα των επιχειρησιακών σχεδίων, στην παρ. 3 αναγράφεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ στην παρ. 6 αναγράφεται ότι ο Γενικός Διευθυντής προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Προφανώς υπάρχει ένα μπλέξιμο αρμοδιοτήτων. Απαιτείται αναδιατύπωση με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων.
 
 
Panos Liverakos
Το περιεχόμενο του άρθρου 7 είναι πολύ κρίσιμο αφού θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε δημόσιο φορέα που θα εφαρμόσει το σύστημα αξιολόγησης. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, σε αυτή την περίπτωση, είναι αν κάθε Υπουργείο ή κάθε δημόσιος φορέας που θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο για το 2012. Πως προτίθενται να εφαρμόσουν το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού αν δεν υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζεται και εκτελείται αναφορικά με το έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας ο κάθε δημόσιος οργανισμός υπό αξιολόγηση; Περαιτέρω πως είναι εφικτό να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο για το 2013 όταν δεν έχει διευκρινιστεί η αποστολή και το εύρος των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα;
 
 
Γιώργος Στόγιας
Είναι πολύ σημαντικό άρθρο για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.
 
 
Fotini
Συμφωνώ απόλυτα για την ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Πολύ ωραία και απαραίτητα όλα αυτά, αλλά ας μου πει κάποιος, ποια διοίκηση είναι σε θέση να αξιολογήσει βάσει των ανωτέρω;;;Πώς θα διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα;;