Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η γνώμη μου είναι ότι η αξιολόγηση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία διότι στο δημόσιο επικρατούν οι εξής δύο άδικες αντιλήψεις: 1) «εγώ θα βάλω σε όλους 10″, 2) «έχω θέματα μαζί σου γι’ αυτό και θα σε χαντακώσω» Η αξιολόγηση είναι δουλειά δύσκολη και εκτός από γνώσεις απαιτεί ήθος και κότσια και λίγοι είναι αυτοί που τα διαθέτουν. Εν πάσει περιπτώσει, αν πρέπει να γίνει, η ιδέα του να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφιστάμενους είναι καλή και ίσως να προσφέρει και ενδιαφέρων υλικό προς επεξεργασία.