Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νόπη Ευμορφίδου
Για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας θα πρέπει η γνώση του αντικειμένου να είναι πολύ μεγαλύτερη για τον προϊστάμενο από τον υφιστάμενο, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Επίσης, σίγουρα η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή και από κάτω προς τα πάνω στην πυραμίδα της ιεραρχίας. Και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι η αξιολογηση θα γίνεται με γραπτά και πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία που θα κρατούνται ως αρχείο καθημερινής δουλειάς (εννοείται όχι μαύρα κατάστοιχα και τεφτέρια για εκφοβισμό!). Δηαλδή να υπάρχουν φόρμες τις οποίες θα γνωρίζουν και ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος προκαταβολικά και οι οποίες θα συμπληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν μπορεί η αξιολόγηση ενός υπαλλήλου να γίνεται στο τέλος της χρονιάς με ότι θυμάται ο προιστάμενός του ότι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ή με την αίσθηση ότι ¨αυτός είναι ένας καλός υπάλληλος ή όχι». Γραπτά στοιχεία λοιπόν που μπορεί και ο ίδιος ο υπάλληλος να κρατάει σε δικό του ξεχωριστό αρχείο, οπότε κανείς δεν θα βλέπει το βαθμό του ως κάτι ξένο και δεν θα βρίσκεται προ εκλήξεων.
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΒΑΪΟΣ
Γνωρίζω ότι υπάρχει επιστημονικός και αδιάβλητος τρόπος εξέτασης και μέτρησης του δείκτη νοημοσύνης (I.Q.) κάθε ανθρώπου από ειδικούς επιστήμονες. Θεωρώ πως πρώτα από όλα τα άλλα προσόντα και «προσόντα» θα πρέπει να εξετάζεται το I.Q. του υπαλλήλου και κατά δεύτερο λόγω να υπάρχει γνωμάτευση από ειδικό ιατρικό ανεξάρτητο κέντρο για το ψυχόγραμμα του κάθε υποψήφιου.Ειλικρινά πιστεύω πως τα δύο αυτά κριτήρια θα πρέπει να είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να εξεταστούν οποιαδήποτε άλλα προσόντα.Ειναι γνωστό πως αποκτούνται σήμερα πτυχία και βεβαιώσεις επιδεξιοτήτων.Υπηρετώ σε μόνιμη θέση στο Δημόσιο σχεδόν τριάντα έτη. Γνωρισα και γνωρίζω ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα προσόντα τους μόνο για το καλό της υπηρεσίας τους, αλλά και άλλους και για το δικό τους «καλό». Υπάρχουν επίσης και πολλοί μή προσοντούχοι που τιμούν τις θέσεις που υπηρετούν με αξιοπρέπεια, ευσυνηδησία και παραγωγκότητα. Τα προσόντα πρέπει να προσμετρώνται μα δεν είναι το απόλυτο κριτήριο για την αξιολόγηση ενός υπαλλήλου.
 
 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΚΑΡΗΣ
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση και συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μέχρι εδώ όλα καλά και συμφωνώ απόλυτα.καθώς και η παροχή κινήτρου σε κάθε αξιολογούμενο υπάλληλο για τη βελτίωση των ικανοτήτων του και της εν γένει υπηρεσιακής του απόδοσης.Στο ΥΕΘΑ έχετε σκεφτεί πώς είναι δυνατόν αυτό να εφαρμοστεί, όταν όλο το Υπουργείο εργαζεται για τους στρατιωτικούς; Έχω μεγάλη περιέργεια διότι δεν το έχω δει τα 29 χρόνια που το ζω.αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.Συμφωνώ και αγωνιώ να δω την αντιστοίχηση βαθμών πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού
 
 
Βασίλης
Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έχω δεις ανθρώπους με δύο πτυχία και 3 μεταπτυχιακά να μην μπορούν να κάνουν στοιχειώδη πράγματα και ανθρώπους με απολυτήριο λυκείου να βγάζουν σπίθες.Δεν λέω ότι τα πτυχία και τα τυπικά προσόντα δεν σημαίνουν τίποτα. Κάθε άλλο σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σ’ ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι καλός σε μια πνευματική εργασία.Παρόλα αυτά θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να μετουσιώσει τα πτυχία που έχει ή δεν έχει σε πρακτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποτίθεται ότι έχουν γνώσεις Η/Υ είτε με υπεύθυνη δήλωση είτε με κάποιο πιστοποιητικό. Άρα θα πρέπει άμεσα να σταματήσουμε να βλέπουμε γραφεία χωρίς υπολογιστή και όλοι να πρέπει να εργάζονται με πληροφοριακά συστήματα.Το αν ξέρει ή όχι θα φανεί στην πράξη και όχι σ’ ένα πιστοποιητικό ή μια εξέταση.Να γίνει το σύστημα ανταγωνιστικό. Σε μια υπηρεσία να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υπάλληλοι που θα κάνουν την ίδια εργασία και να μετράται το αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο. Αυτός με την καλύτερη επίδοση να παίρνει περισσότερα χρήματα. Για κάποιον με επίδοση κάτω από ένα όριο να υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και της απόλυσης.Οι εξετάσεις δεν δείχνουν πόσο καλός είναι κάποιος στη δουλειά του. Η ίδια του η δουλειά το δείχνει!
 
 
ΡΟΥΛΑ
Θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν όλοι αυτοί, οι οποίοι θα κληθούν να κρίνουν και να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε ελάχιστοι από αυτούς έχουν καταλάβει αξιοκρατικά τις θέσεις που κατέχουν. Τίποτα δεν εγγυάται την αμερόληπτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης!