Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 02: ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σύστημα αξιολόγησης υπάρχει, αλλά όχι για όλους.Επίσης, επειδή το υπάρχον σύστημα δεν είναι δίκαιο πρέπει να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης και όχι εξαίρεσης του κανόνος.Επί της αρχής του άρθρου συμφωνώ.
 
 
Γ. Χ.
Δεν είναι σωστό ούτε θεμιτό η αξιολόγηση να γίνεται μόνο από έναν Αξιολογητή διότι αυτό το σύστημα είναι επιρρεπές σε υποκειμενικούς παράγοντες (προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες) λόγω της καθημερινής εγγύτητας αξιολογούμενου/αξιολογητή. Προτείνω η διαδικασία να γίνεται τουλάχιστον από δύο αξιολογητές δηλαδή συγκεκριμένα και από τον άμεσο προϊστάμενο και από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί. Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 20% θα πρέπει να επαναξιολογείται ο υπάλληλος από τον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο των 2 προηγουμένων αξιολογητών και η τελική αξιολόγηση να προκύπτει ως μέσος όρος των τριών αξιολογήσεων.
 
 
Panos Liverakos
Επί των παραρτημάτωνΣτο κείμενο του διατάγματος γίνεται αναφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης που θα υπογράφονται από τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα ήταν άξιο περιέργειας, κατά το ελάχιστο, να περιέχεται δείγμα του Συμβολαίου, ώστε να είναι και αυτό μέρος της διαβούλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Τέλος θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να περιλαμβάνεται και ένας κατάλογος δεικτών ανά κατηγορία αντικειμένου αξιολόγησης ώστε να τεθούν και αυτοί σε διαβούλευση και να εξεταστεί η συνάφεια τους με το επιδιωκόμενο έργο.
 
 
Κώστας Τ.
Η παύση κάθε προαγωγής μέχρι το 2014, είναι μέτρο άδικο και ισοπεδωτικό αφού πλήτονται όσοι υπάλληλοι έχουν συπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής. Αν υποθέσουμε π.χ οτι ο Α υπάλληλος έχει 2 χρόνια στον εισαγωγικό βαθμό (ΣΤ) ενώ ο Β προσλήφθηκε αρχές του 2012. Εφόσον Α κριθέι προακτέος, τότε με δεδομένο οτι απο το βαθμό ΣΤ στον Ε προάγεται το 100% των υπαλλήλων, θα πρέπει να προαχθεί εντός του 2012. Λόγω όμως της αναστολής των προαγωγών θα πάει στον επόμενο βαθμό το 2014. Την ίδια χρονιά θα συμπληρώει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής στο βαθμό και ο Β υπάλληλος, ο οποίος αν κριθεί προακτέος θα πάρει το βαθμό Ε μαζί με τον Α.Σε κάθε περίπτωση στη διοίκηση πρέπει να υπαρχει συνέχεια και συνέπεια και να μήν ασκείται αποσπασματικά. Επιπλέον πρέπει να συμβάλει στη δημιουργεία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητή και διοικούμενου. Δεν γίνεται στο βωμό της δημιουργίας ενός αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης, να «τιμωρείς» τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια και εντιμότητα. Επιπλέον το μέτρο αυτό, απαξιώνει την υπάρχουσα ιεραρχία η οποία περιλαμβάνει πολλά έμπειρα και ικανά στελέχη.Τέλος δεν διασφλίζει κανέις οτι ένα νέο ΠΔ που θα έρθει να «βελτιώσει» το σημερινό, δεν θα παρατείνει για περισσότερα χρόνια την πάυση των προαγωγών.
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιολούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Δε βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ για τη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ επίδοση, συμπεριφορά και ικανότητα να διοικήσουν και εμπνεύσουν την ομάδα τους. Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα σημαντικότερα από τις μονάδες που Η παραπάνω αξιολόγηση αυτή μπορεί να συνυπολογίζεται μαζί με τις αξιολογήσεις που όπως πολλοί αναφέρουν πρέπει να γίνονται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ. Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση είναι1. ο σαφής προσδιορισμός καθηκόντων (καθηκοντολόγιο-job description)2. οι ρεαλιστικοί στόχοι3. η αποφυγή ετεροαπασχόλησης (αλλιώς πρέπει να αξιολογείται)4. αντικειμενικός φορέας αξιολόγησης με γνωστική επάρκεια