Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΗΣ
Πρέπει να προστεθούν επίσης τα πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά που διαθέτει ο δημόσιος υπάλληλος, η γνώση ξένης γλώσσας, η γνώση Η/Υ και φυσικά εάν ο υπάλληλος έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ!