Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Π.Α. ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: α) κριτήρια προϋποθέσεων και β) κριτήρια αποτελεσμάτων γ) κριτήρια ηθους και ακεραιότητος.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
καλησμέρα σας, Θα ήθελα να σημειώσω κάτι σχετικά με την αξιολόγηση: (α) η διαδικασία γενικά ενός τεστ γενικά και αόριστα είναι δαπανηρη διαδικασία….και ίσως μη αξιοπιστη οσο αφορά την επίτευξη του στόχου για αξιολόγηση των εργαζόμενων(β) η θα μπορούσε να γίνετε αξιολόγηση που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα ως στάδια-διαδικασίες: 1. αξιολόγηση των τίτλων εκπαιδευσης (όσο αφορά βαθμολογία, διπλωματική εργασία, πρακτική άσκηση, χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών σε σχέση με το τυπικό πρόγραμμα κλπ.)2. αξιολόγηση της δια βίου επιμόρφωσης του εργαζόμενου (τι προγράμαμτα παρακολούθησε, συνάφεια με το αντικείμενο ενασχόλησης κλπ.)3. Τυχόν μελέτες, δημοσιεύσεις ή άρθρα σχετικά με το αντικείμενο εργασίας που έχει κάνει ό/η ίδιος ή συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας4. Αξιολόγηση παραπόνων-ικανοποίησης πολιτών (με χειρόγραφη διαδικασία ανά οργανική μονάδα και με ηλεκτρονικό τρόπο και με δυνατότητα προσωπικής αξιολόγησης των υπαλλήλων ΄σοσ αφορά την εξυπηρέτηση βάση ειδικών κριτηρίων)5. ψυχομετρικά τεστ μέτρησης ικανοτήτων – αυτοικανοποίησης από το χώρο εργασίας των εργαζομένων6. Ειδικά γνωστικά τεστ (θεματικών αντικειμένων που άπτεται η θέση)για εργαζόμενους ανά κλάδο για ανέβασμα ιεραρχίας σε ειδικές θέσεις.7. Ελέγχος για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα & αξιολόγηση από τους προϊσταμένους κάθε οργανικής μονάδας. Μέσα από όλα αυτά τα συνολικά στάδια μπορεί ανά εργαζόμενο να μπορεί να εξαχθεί ένας μ.ο. βαθμολογίας απόδοσης ΄΄οπου θα κρίνεται η μισθολογική του ανέλιξη ή και επιβράβευση.Θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι πια εισάγονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ σε μια υπηρεσία και όχι από το παράθυρο. Επίσης η αξιολόγηση θα πρέπει να επεκταθεί και στους περίφημους μετακλητούς υπαλλήλους ….. Δ.Παπαχρήστος
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Προτείνω σε κάθε είσοδο υπηρεσίας να υπάρχει ΄΄κυτίον παραπόνων΄΄ όπου οι εξυπηρετούμενοι πολίτες θα δύνανται να »αξιολογήσουν» τον δημόσιο υπάλληλο ο οποίος τους εξυπηρέτησε.
 
 
Panos Liverakos
Περιέχει σημεία που δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν για παράδειγμα τα στοιχεία που περιέχονται στο κριτήριο 9 βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους αξιολογούμενους, τότε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και δίνεται η δυνατότητα εύλογης αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων από οποιοδήποτε. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα που θα προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο κάθε φορά.
 
 
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗ ΕΒΕΛΥΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ.Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ