Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Helen
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι άκρως αρμόζουσα προς τις υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη.Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημαίνεται η θέση του υπαλλήλου προς την εργασία και να διαχωρίζεται η εργασιακή συμπεριφορά από την ιδιοσυγκρασία του καθενός.Στην εργασία δεν έχουν θέση η υπεροψία και η αγένεια πολύ περισσότερο οι υβριστικές καταστάσεις.Γι αυτό το λόγο προτείνουμε μονιμοποίηση μετά από μια 15ετία τουλάχιστον ούτως ώστε οι ΅ανυπότακτο騨 να απομακρύνονται,βεβαίως όχι με το παραμικρό αλλά μετά από αλλεπάλληλες άσχημες συμπεριφορές
 
 
K.I.X.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.Ενώ το παρόν νομοσχέδιο κινείται γενικώς στην σωστή κατεύθυνση, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM), λείπουν διατάξεις για την σημερινή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πραγματικότητα. Πολλές υπηρεσίες μετά τις αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις έχουν μείνει ακέφαλες ή με αναπληρωτές προϊσταμένους που ευρέθησαν σε θέση χωρίς αξιολόγηση και συχνά χωρίς ικανότητες και προσόντα, με αποτέλεσμα να έχουν πρακτικά παραλύσει πολλές υπηρεσίες.ΠΡΟΤΑΣΗ:Μέχρι έναρξης ισχύος το παρόντος και αμέσως μετά τις εκλογές, ιδίως όπου έχουν ξεκινήσει κρίσεις με τον μεταβατικό νόμο 3839 και σταμάτησαν λόγω εκλογών κλπ, αυτές να ολοκληρωθούν ώστε το διάστημα αυτό (1-1,5 χρόνια) να υπάρχουν αξιοκρατικά κριμένοι προϊστάμενοι και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν. Συγκρίνοντας τα κριτήρια του Ν 3839 με τον σημερινό νόμο διαπιστώνεται εύκολα ότι είναι κατά 80% τα ίδια (λείπουν οι εξετάσεις). Η διαδικασία είναι απλή, απόλυτα αδιάβλητη, διαφανής και κυρίως εύκολη.Πολύ καλός ο εις βάθος σχεδιασμός του παρόντος νόμου, αλλά στην Ελλάδα χωλαίνουμε στην εφαρμογή και η διοίκηση πρέπει ΑΜΕΣΑ να δουλέψει.