Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δεν είναι εφικτό να μας αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες.Εγώ δουλεύω σε επαρχιακό ΚΕΠ και έρχομαι καθημερινά σε αντιπαράθεση μαζί τους για πράγματα τόσο δεδομένα όπως μια ταυτότητα ή ότι για το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να έρχονται οι ίδιοι ,καθώς για ψηφοθηρικούς λόγους οι αιρετοί και για προσωπικές σχέσεις που έχουν μαζί τους άλλοι συνάδελφοι τους έχουν <>.Πως θα με αξιολογήσει λοιπόν εμένα ένας πολίτης ο οποίος έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους τακτικές όταν εγώ προσπαθώ να λειτουργώ νομότυπα στην υπηρεσία μου.
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Σκοπός της αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι, αφενός, η βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας και απόδοσης και, αφετέρου, η οριστικοποίηση της ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.