Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Προφανώς η μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφετε βασίζεται στην αρχή του indian chief.Λυπάμαι αλλά θα τοποθετηθώ όπως βίωσα την αξιολόγηση επί τρία χρόνια στο εξωτερικό από την πλευρά του επαγγελματία αξιολογητή.Συγκροτούνται ομάδες αξιολόγησης από επαγγελματίες αξιολογητές αλλά και πιστοποιημένους αξιολογητές ενεργά στελέχη της Διοίκησης και κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού αξιολογούν μία λειτουργική Μονάδα. Η τάξη μεγέθους της ομάδας είναι ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή του αξιολογούμενου Φορέα. Ένας αξιολογητής για κάθε θέση και επιπλέον σύνδεσμοι σε συνεργαζόμενους φορείς. Όλες οι υποομάδες συντάσσουν αναφορές που τελικά συντίθενται σε μία που υποβάλλεται στην Ηγεσία.Εννοείται φυσικά ότι υπάλληλοι και προϊστάμενοι κρίνονται από ομοίους αλλά και έμπειρους αξιολογητές. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές κρίνονται από τον ομαδάρχη τουςΈτσι μόνο εξαλείφεται κάθε δυνατότητα συνδιαλλαγής προϊστάμενου υφισταμένου ή αξιολογητού κλπ..
 
 
Παναγιώτης Κοσμόπουλος
Πουθενά στο Προσχέδιο Νόμου δεν λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να προστατεύεται συστημικά ο αξιολογούμενος υπάλληλος σε περιπτώσεις δυσμενούς εργασιακού περιβάλλοντος (υποδομή συνθήκες, οργάνωση κλπ) και λόγω ανεπαρκών, αδιαφορούντων και ανικάνων είτε ομοβάθμων είτε προϊσταμένων(με τους οποίους θα είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στην επίτευξη των στόχων).Αντ’ αυτού, με τα άρθρα 25 και 26 κάθε ευσυνείδητος, πλην άτυχος, υπάλληλος, ωθείται σε ψυχοφθόρες διαδικασίες προσωπικών ενστάσεων, με τις οποίες θα πρέπει να αποδείξει(!) (σε ανάλογες περιπτώσεις δυσλειτουργειών λόγω συνθηκών και προσώπων) με αντικειμενικά (!) και μετρήσιμα (!) στοιχεία οτι … δεν είναι ελέφας!Νομίζω, πως είναι απαραίτητο να προηγείται, της ατομικής αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου, η αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και του κλίματος συνεργατικότητας (ίσως, μέσω ανώνυμης διατύπωσης γνώμης όλων των εργαζομένων της δομής εργασίας και των εξυπηρετουμένων πολιτών καθόλον το έτος).Κατόπιν, να γίνεται διόρθωση ή ακόμη και ετήσια αναβολή της αξιολόγησης, για την προστασία του αξιολογουμένου υπαλλήλου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, κι όχι να μπαίνει σε διαδικασίες ψυχοφθόρες και ασύμμετρες προς το μέγεθός του.Και: (καλέ μου άνθρωπε!) Όχι άλλη… γραφειοκρατία!Όσο λιγότερη,τόσο καλύτερα.Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
 
 
Andreas
Πιστεύω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όποια αξιολόγηση κι αν εφαρμοστεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια θα είναι πλημμελής. Όμως ακόμη και έτσι είναι πολύ καλύτερα από την απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης, όπως συνέβαινε ως τώρα.Πιστεύω ακόμη ότι οι στόχοι της θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή να μην είναι μαξιμαλιστικοί. Θα μπορούσαν αρχικά να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή να γίνει με δύο μορφές, και από τον προϊστάμενο ή τον αξιολογητή αλλά και με γραπτές εξετάσεις. Αρχικά θα πρέπει να υποστούν κάποια πίεση ή και κυρώσεις μόνο όσοι αποτύχουν και στους δύο τρόπους αξιολόγησης. Αυτό για να αποφευχθούν μεγάλες αντιπαραθέσεις και εντάσεις, λόγω της προηγούμενης ανυπαρξίας του θεσμού.Αφού η αξιολόγηση δοκιμαστεί και γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία ότι είναι αντικειμενική σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, στη συνέχεια να έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη και στ αποδοχές των υπαλλήλων. Διαφορετικά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις θα είναι τόσο ισχυρές που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε εφαρμογή της, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές ως τώρα.
 
 
Ειρήνη
Οι προϊστάμενοι Τμημάτων, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες των οποίων προΐστανται, εξειδικεύουν και επιμερίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους σε ετήσια βάση, ανά άτομο. Για τον επιμερισμό των στόχων λαμβάνονται υπόψη η κατηγορία και ο κλάδος του υπαλλήλου, τα πρόσθετα τυπικά του προσόντα, οι γνώσεις του, η διοικητική εμπειρία και οι δεξιότητες που κατέχει σε σχέση με τον επιδιωκόμενο επιχειρησιακό στόχο, καθώς και με τις ενέργειες και δράσεις που πρόκειται να αναλάβει. Αρα είναι προφανές ότι για να αξιολογηθούμε αξιοκρατικά, θα πρέπει να μας κρίνουν άτομα αν όχι του ιδιου κλάδου, σίγουρα σχετικά με αυτόν Που σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει ο καθένας να καλείται να εργαστεί στο αντικειμενό του, κάντε μας τις ανάλογες μετακινήσεις με βάση τα προσόντα μας, δώστε μας χρόνο προσαρμογής διότι κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε και μετά ναι να μας κρίνετε Ειμαστε παρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι νιώθουμε εγκλωβισμένοι διότι καλούμαστε να εργαστούμε σε ασχετα αντικείμενα επειδη στην υπηρεσία μας είτε λογο του εκσυγχρονισμού , είτε λόγο αναγνωρισης ή αποκτησης νεου πτυχίου απασχολούμαστε εκτος πεδίου , χωρίς όμως να μας δίνεται και η δυνατότητα μετάταξης σε αλλους φορείς στους οποίους και εμείς θα είμασταν πιο αποδοτικοί και φυσικά πιο χρήσιμοι.Είναι άδικο να κληθούμε να κριθούμε σε αντικειμένα στα οποία ενώ έχουμε δώσει τον καλύτερο μας εαυτό και έχουμε κάνει υπερπροσπάθεια για να τα μάθουμε ξαφνικά να κριθούμε σε λεπτομερειες που είναι έξω απο το γνωστικό μας πεδίο.Δηλαδή ενώ θα έπρεπε να παρουμε και μπόνους για αυτά τα οποία έχουμε φερει εις πέρας λόγο αναντιστοιχίας αντικειμένου να κινδυνέψουμε να κριθούμε και ανεπαρκείςΕξάλλου θέλω να τονίσω ότι συνήθως τα ατόμα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία καθε τρεις και λίγο καλούνται να αναλάβουν και ένα νέο αντικείμενο και φτου πάλι από την αρχή παίζοντας το ρόλο του τζόκερ γεγονός ιδιαίτερα άδικο αφου λόγο έλλειψης γνωστικού αντικειμένου κάθε φορά απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα , ώστε να εκαπιδευτούν και να γίνουν αποδοτικοί.Συμπέρασμα κάποιοι απο μας, είτε θα κριθούμε σε αντικείμενο που δεν ασκούμε από εξίσου άσχετους προίσταμενους κλπ με το αντικείμενο μας, είτε πάλι θα κριθούμε σε αντικείμενο που δεν κατέχουμε παρα εμπειρικά ενώ συνάδελφοι μας σε αυτό έχουν ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών με σοβαρό κίνδυνο να κριθούμε ανεπαρκείς
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Δημοσιοποίηση της αποδοτικότητας των Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ α και β βαθμού τουλάχιστον σε επίπεδο Δνσης (αριθμός υποθέσεων που διεκπεραίωσαν, με τι βαθμό επιτυχίας και με τι κόστος-κάνουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς κάθε χρόνο, οπότε τα στοιχεία υπάρχουν). Σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών π.χ. για τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη, τη φοροδιαφυγή, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο υπουργείου, ή με άλλους στόχους π.χ. για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Συσκευών σε επίπεδο Δήμου. Δεν έχει νόημα να λέμε εσωτερικά ότι επιτύχαμε, αλλά διεθνείς οργανισμοί να διαπιστώνουν ότι αποτύχαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση γίνεται πρωτίστως για να αποδίδει η Δημόσια Διοίκηση καλύτερα και όχι για να είναι απλά εσωτερικά καλύτερη. Πρέπει επομένως να τροφοδοτείται η διαδικασία μέσω διαβούλευσης και με στόχους από τους πολίτες και στο τέλος να περιλαμβάνει δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε και αξιολόγηση από τους πολίτες.