Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΔΕΝΔΡΙΝΟ.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ
Θα πρέπει να μπορούν να κρίνουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες τους υπαλλήλους που τους εξυπηρετούν. Με ένα απλό ερωτηματολόγιο για τον κάθε υπάλληλο που θα υποβάλεται ηλεκτρονικά ή άμεσα (π. χ. σε κουτί παραπόνων) στη διεύθυνση της υπηρεσίας και θα μπορεί να το συμπληρώνει κάθε πολίτης που εξυπηρετήθηκε από το συγκεκριμένο υπάλληλο. Αφού διαπιστωθεί το κατά πόσο βάσιμα είναι τα παράπονα ή οι έπαινοι για τον υπάλληλο θα αποτελούν ένα ακόμη κριτήριο για την αξιολόγησή του.