Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αποστόλης Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με τις διατυπώσεις του προγράψαντα κ. Παπαδάκη.Συμπληρωματικά αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος εργάζομαι σε υπηρεσία ελεγκτικού χαρακτήρα όπου πρέπει να συνεργαστώ με 12 συναδέλφους.Δυστυχώς για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η διάσταση απόψεων με τους συναδέλφους μου για τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας -καθότι υπάρχει εκ μέρους τους μια άτυπη ομερτά ένοχης σιωπής χάριν της οκνηρίας και της αποφυγής προστριβών και για τους ίδιους και για τους αιρετούς προϊσταμένους- στέκω παράταιρος εντός του εργασιακού μου περιβάλλοντος.Περιπολώ κατά μόνας,έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί τους για ζητήματα στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της χρηστής διοίκησης και τελικά απομονώνομαι εμφανιζόμενος ο κακός,παράξενος και φορές-φορές ο τρελός του χωριού.Είναι βασανιστικό πως αναγκάζεται κάποιος ευσυνείδητος υπάλληλος να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βρίθει αντιξοοτήτων και τροχοπέδεων.Θα ήταν άδικο για κάποιον εργαζόμενο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να κριθεί/αξιολογηθεί αρνητικά συνεπεία της μη δημοφιλίας του μεταξύ των συναδέλφων του.Θα είναι σαν να σκοτώνουμε και την τελευταία ελπίδα διόρθωσης των κακώς κειμένων της κρατικής διοίκησης.Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αξιολόγησης ανάλογων περιπτώσεων.
 
 
ΣΠΎΡΟΣ
οι υπάλληλοι πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται με βάση τις γνώσεις τους:1. στις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου.2. στον υπαλληλικό κώδικα3. στην διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης σε άλλη υοηρεσία4.στην ικανότητα σύνταξης κειμένων σχετικών με το αντικείμενό τους Πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν θέση τουλάχιστον αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα και μετά να αξιολογούνται τα ουσιαστικά. Τέλος πρέπει να αξιολογούνται και να εξετάζονται για την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων π.χ. σεισμοί,άλλες φυσικές καταστροφές,τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.Για όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρξει εξάμηνη εκπαίδευση και στη συνέχεια γραπτή και προφορική δοκιμασία