Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου, διατηρούμε επίσης μια σειρά από αμφιβολίες σχετικά με την συσχέτιση της απόδοσης του κάθε δημοσίου υπαλλήλου με την απόδοση της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον υπερβολικό, τουλάχιστον στην αρχική φάση υλοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης, να υπάρχει τόση μεγάλη εξάρτηση μεταξύ του βαθμού αξιολόγησης του υπαλλήλου με την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει.
 
 
Panos Liverakos
Επί των παραρτημάτωνΣτο κείμενο του διατάγματος γίνεται αναφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης που θα υπογράφονται από τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα ήταν άξιο περιέργειας, κατά το ελάχιστο, να περιέχεται δείγμα του Συμβολαίου, ώστε να είναι και αυτό μέρος της διαβούλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Τέλος θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να περιλαμβάνεται και ένας κατάλογος δεικτών ανά κατηγορία αντικειμένου αξιολόγησης ώστε να τεθούν και αυτοί σε διαβούλευση και να εξεταστεί η συνάφεια τους με το επιδιωκόμενο έργο.
 
 
Μαρία K.
Είναι αδιανόητο να θεωρείται εισηγήτρια …άμεσα προϊσταμένη,όταν δεν γνωρίζει κάν το αντικείμενο της εξειδικευμένης εργασίας μου, είναι Δ.Ε., δεν κατανόησε 2 φορές όλες κιόλες που μιλήσαμε,τί πρότεινα, διότι το εξέλαβε ως υπόδειξη για την ίδια, (την Υπηρεσιακή μου πρόταση), και απάντησε με επιθετικότητα, δεν έχει προσέλθει ουδέποτε στο χώρο που εργάζομαι,αν και πάντα ενημερώνεται για τις διεπιστημονικές συναντήσεις που απαιτούνται!ΔΕΝ αποδέχθηκε ποτέ να παραλάβει έγγράφως προτάσεις που υποβάλλω,και παράλληλα διαπιστώνω οτι δεν υπάρχουν καν στον ατομικό μου φάκελλο!.(Πρωτοκολλημένες!!!)Είναι παράλληλα ,εξαφανισμένες εκθέσεις αξιολόγησης προηγουμένων (των τωρινων προϊσταμένης και διευθύντριας μου)ετών .Εργάζομαι 25 χρόνια, στο χώρο της ψυχικής υγείας. Λίγα ..κολυβογράμματα ψυχολογίας ξέρω.Ποιός νόμος θα μου διασφαλίσει οτι θα κριθώ αντικειμενικά ,από τίς δύο κ.κ.Προϊσταμένη και Διευθύντρια?Τί να σκέφτονται άραγε μπροστά σε μιά σελίδα για να με αξιολογήσουν?
 
 
ΠΑΣΤΟΥ Βασιλική
Η αξιολόγηση μέσω του ΚΠΑ αποτελεί ένα ενα εργαλείο που βάσει των (9) κριτηρίων συμβάλλει στην εισαγωγή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυνατότητες μιας δημόσιας οργάνωσης.Η εφαρμογή του όμως, προυποθέτει πολιτική βούληση και διοικητική τεχνογνωσία.Επειδή από την εμπειρία μου στον εργασιακό χώρο,δύσκολα συνυπάρχουν και τα (2)- λόγω μέχρι στιγμής της μή υποχρεωτικής εφαρμογής του-η διοικητική τελειότητα παραμένει το ζητούμενο στη περίοδο της αβεβαιότητας που διανύουμε.Προτείνω άμεσα την τελική ολοκλήρωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου,που μόνο μέσω της υποχρεωτικότητας του,θα συμβάλλει στη βελτίωση της οργανωτικής αποτεσματικότητας και της διοικητικής ευρωστίας και κατά επέκταση στη αυτοεκτίμηση μας σαν υπάλληλοι.
 
 
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Επί του άρθρου 1: Πεδίο εφαρμογής Στους Ο.Τ.Α.προσκρούει στην όλη οργάνωση & λειτουργία τους, επόμενα καθιστά δύσκολή αν όχι αδύνατη την εφαρμογή.Η δομή της Τ.Α. δεν είναι προετοιμασμένη να «δεχτεί» τέτοιου είδους συστήματα, και υπάρχει ο κίνδυνος εκφυλισμού τους κατά τα προηγούμενα πρότυπα.(Π.Δ.318/1985). Επί των άρθρων 2,3 & 4: Σχέδια επί χάρτου..1.Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού: Στρατηγικός σχεδιασμός= ανύπαρκτος. Και όταν «υπάρχει» αυτό γίνεται για την εκπλήρωση ρητών διατάξεων και μόνο.Δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα διοίκησης, τουλάχιστον από αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία του management. 2.Ηγετικές ικανότητες: Αδύνατο να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, αφού θεωρούνται ως ενέργειες εχθρικές προς την αιρετή διοίκηση 3.- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: H Tραγωδία…Ένας κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία αμαθής & βέβαια ανεκπαίδευτος, με σχεδόν αποκλειστικό τυπικό προσόν το «ψηφοφόρος», που χρησιμοποιείται με τη συναίνεσή του ασφαλώς, από τη διοίκηση, σε καθήκοντα άλλα από αυτά για τα οποία προσλήφθηκε, και που η Διοίκηση επικοινωνεί απ’ευθείας μαζί του, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της την ιεραρχία.Εκμηδενίζει έτσι κάθε έννοια ιεραρχίας, αδιαφορεί για τη δημιουργία στελεχών, και το ζήτημα εκπαίδευση δεν την απασχολεί καθόλου. 4.- Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίας: Πάντα γίνεται από αιρετούς 5.- Γνώση αντικειμένου: Eδώ υπάρχει η δυνατότητα από τα στελέχη να παρουσιάσουν ΕΡΓΟ, άσχετα με την μεταγενέστερη αντιμετώπισή του και την όποια τύχη του. 6.- Πρωτοβουλία: Όμοια με το προηγούμενο, αν και οι εισηγήσεις δεν αντιμετωπίζονται θετικ΄λα παρά μόνο όταν γίνονται για αυστηρά υπηρεσιακά θέματα και κατόπιν εντολών. 7.- Ικανότητα λήψης αποφάσεων: Ουδεμία συζήτηση.Ψαλλιδισμένη έως απαγορευμένη. Θεωρελιται εχθρική ενέργεια. 8-Διαχείριση προβλημάτων: Αποκλειστική αρμοδιότητα των αιρετών (της διοίκησης). Η συμμετοχή των προϊσταμένων ζητείται όταν το πρόβλημα φτάνει σε επόπεδο ελεγτκών δημόσιας διοίκησης ή εισαγγελέα. Τότε θυμούνται όλοι οτι υπάρχει προϊστάμενος. 9.- Επικοινωνία: Απ’ευθείας επικοινωνία της διοίκησης με εξευτελισμό κάθε έννοιας ιεραρχίας και υπονόμευση της θέσης των προϊσταμένων.