Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Μ
Δεν υπάρχει «ανεξάρτητη» αξιολόγηση στην Ελλάδα. 4 μέλη του Υπουργείου και 3 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων θα αξιολογήσουν τους εργαζόμενους σε κάποια Δ.Ο.Υ.? Ας το δούμε: Το υπουργείο που δεν έχει τη βούληση να πατάξει τη φοροδιαφυγή, που κάθε βδομάδα βγάζει 5-10 φορολογικές εγκυκλίους, με πανάρχαια προγράμματα και Η/Υ που δεν συνδέονται μεταξύ τους, που έχει κάνει σημαία του τον κομματικό συνδικαλισμό και από την άλλη οι «ανεξάρτητοι» λογιστές που θέλουν να πάρουν κομμάτια από την πίτα της δουλειάς των εφοριακών, θα αξιολογήσουν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τον κλάδο; Φυσικά πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση γιατί σε τόσους χιλιάδες Δημ. Υπαλλήλους υπάρχει πολλή «σκαρταδούρα» αλλά όχι και να αντιγράφουμε τους Γάλλους… ΠΡΟΤΑΣΗ: Η αξιολόγηση πρέπει να είναι μόνο στο επίπεδο της οργανικής μονάδας. Αν ο προϊστάμενός της δεν τα καταφέρνει, να αλλάζει με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι το κόμμα στο οποίο ανήκει. Οι προϊστάμενοι και οι τμηματάρχες να περνάνε από εξετάσεις.
 
 
PEPPY
Πώς μπορούν να τεθούν και να μετρηθούν οι στόχοι μερικών ειδικοτήτων όπως των αρχαιολόγων, των χημικών σε μουσεία, των συντηρητών έργων τέχνης; Έκανα τόσες ανασκαφές, μελέτησα τόσα αρχαία, ανέλυσα τόσα δείγματα, συντήρησα τοσα αντικείμενα;
 
 
Panos Liverakos
Εισάγει ακόμη περισσότερες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες στο σύστημα, που κατά τη γνώμη μας το καθιστά δύσκαμπτο και μάλλον αναποτελεσματικό, καθώς και πολύ αργό στην εκτέλεση του και στην συλλογή αποτελεσμάτων προς χρήση κατά την επόμενη περίοδο.
 
 
AmandaMi
Ο συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος,θα αποτελέσει πραγματικό γρίφο για τους Προισταμένους της Δημ.Διοίκησης,που ως επί το πλείστον είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλουνται να κρίνουν αποφοίτους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 
 
Π.Σ.
Τα συστατικά στοιχεία, του νέου σχεδίου Π.Δ. για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι τα παρακάτω:α. Το ένα τρίτο του σχεδίου αποτελεί αντιγραφή του ακόλουθου εγγράφου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από το 2007!Βρίσκεται αναρτημένο εδώ…http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdfβ. Το άλλο ένα τρίτο του σχεδίου Π.Δ. αποτελεί αντιγραφή των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Ν.3230,ξεχασμένου από το 2004!γ. Με το Π.Δ.318 του 1992 -το οποίο αν και κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια, σε καμία υπηρεσία δεν λειτούργησε- έχουμε και το άλλο τρίτο που μας έλειπε!!! Όταν σε οποιοδήποτε προβληματικό σύστημα προστίθεται πολυπλοκότητα το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα είναι η διάλυσή του ή τουλάχιστον η περαιτέρω προβληματική λειτουργία του. Το ιδανικό θα ήταν, όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα, να μην περιορίζονταν σε copy-paste παλαιότερων εγχειρημάτων (που ποτέ δεν τελεσφόρησαν) αλλά να προτείνουν κάτι ριζοσπαστικό, απλό και σίγουρο ως προς την αμεροληψία του, αυτό βέβαια έχει ως προϋπόθεση ότι όσοι εργάσθηκαν για το συγκεκριμένο σχέδιο έχουν ΑΜΕΣΗ αντίληψη της πραγματικότητας της δημ. διοίκησης τουτέστιν έχουν εργασθεί επί μακρόν σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής και δεν είναι απλώς κάποιοι ειδικοί επιστήμονες, άριστοι σε θεωρητική κατάρτιση, αλλά ανεπαρκείς σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους στο πεδίο της δημ. διοίκησης.Η πρόβλεψη για το προς υιοθέτηση σχέδιο είναι ότι η πραγματικότητα, για ακόμα μια φορά, θα μας ξεπεράσει όταν για παράδειγμα:1. Το στοιχείο της υποκειμενικότητας του αξιολογητή δεν περιορίζεται αλλά ενισχύεται, γεγονός που θα οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις, κακοδιοίκηση και τελικά στη δημιουργία διχαστικού κλίματος που βέβαια καθόλου δεν συμβάλλει στον τελικό στόχο.2. Βασική προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων αλλά και τη διαδικασία σύνταξης σχεδίου και προσδιορισμού των δράσεων είναι :o η σωστή θεωρητική κατάρτιση επί του αντικειμένου, αυτών που θα το συντάσσουνo η ολοκληρωμένη αντίληψη που έχουν οι συντάκτες ως προς τους διαθέσιμους πόρους τους, ως προς τις διαδικασίες και ως προς τον όγκο δουλειάς που απαιτείται (δηλ. της πραγματικότητας των υπηρεσιών)3. Από τη διαδικασία σύνταξης σχεδίου και προσδιορισμού των δράσεων απουσιάζουν εντελώς οι βασικοί μέτοχοι που θα το εφαρμόσουν δηλ. οι υπάλληλοι, συνεπώς δεν γίνονται συμμέτοχοι στο εγχείρημα και δεν έχουν λόγω να υπερβούν τον οιονδήποτε ποσοτικό στόχο, εισάγοντας και ποιοτικά στοιχεία στην εργασία τους.4. Δεν υπάρχει το στοιχείο της αξιολόγησης και του σχεδίου και των δράσεων και των προϊσταμένων από τους υπαλλήλους για να είναι η αξιολόγηση ολοκληρωμένη και σωστή. Τέλος οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων δημ. διοίκησης είναι καταδικασμένο να αποτύχει όταν δεν έχουν αντιμετωπισθεί τα φαινόμενα αυθαιρεσίας του πολίτη και όταν απουσιάζουν εντελώς παράλληλες δράσεις ενημέρωσης του πολίτη για τα δικαιώματά του αλλά κυρίως και για τις υποχρεώσεις του.