Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
πετρος βαρδης
η πρόταση αξιολόγησης από τους προϊσταμένους είναι εν τη γεννέσει διαβλητή και θα πρέπει να αποκλεισθεί.Αντ αυτής θα πρέπει να ορισθούν κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων των υπαλλήλων σε πρότυπο point system.Οσο πιο αυτόματη η διαδικασία τόσο λιγώτερο διαβλητή θα είναι.Δηλαδή προτείνω κάτι σαν διαδικασία ΑΣΕΠ .
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Στην καθημερινότητα ο ρόλος του προϊσταμένου είναι καθοριστικός για την απόδοση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που καθυστερεί την υπογραφή των εισηγητικών τίποτα δεν υπάρχει που να αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος τα έχει υποβάλει εμπρόθεσμα.Σε ορισμένα αντικείμενα το αποτέλεσμα των ενεργειών είναι ορατό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα π.χ. στη σύνταξη απόψεων για δικαστήρια, ποιός θα μπορέσει να αξιολογήσει α) εάν ο χρόνος ετοιμασίας των απόψεων είναι ο ενδεδειγμένος (λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας της υπηρεσίας), β) εάν οι απόψεις ήταν οι προσήκουσες βάσει του φακέλου, γ) στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της δίκης δεν είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο πως θα υπολογιστεί ο ρόλος του υπαλλήλου που αναζήτησε στοιχεία για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τέλος δ) πως θα γίνει ο συσχετισμός με την τελική απόφαση του δικαστηρίου;
 
 
baia
«β. Η ευπρεπής συμπεριφορά προς τους πολίτες ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ και η έγκαιρη και με πληρότητα εξυπηρέτηση αυτών κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους»Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΣΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΙΤΕ ΟΧΙ).Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΥΠΡΕΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΕ ΚΥΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ.