Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν βρήκα πουθενά στο σχέδιο ΠΔ, ποιος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των ειδικών στόχων μέτρησης του παραγομένου έργου (παρ. (ε)).
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Αφού γέλασα αρχικά βλέποντας το άρθρο αυτό για ευνόητους λόγους, το διάβασα…κατάλαβα(?)…ότι μάλλον θα χρειαστούν εντατικά σεμινάρια οι προϊστάμενοι – διευθυντές. Όλο αυτό είναι κάποιες ώρες εργασίας επιπλέον γι’αυτούς, αρκετές θα έλεγα, που δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση όπως γινόταν με το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή σε 5 λεπτά ανά υπάλληλο.