Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Το περιεχόμενο του άρθρου 7 είναι πολύ κρίσιμο αφού θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε δημόσιο φορέα που θα εφαρμόσει το σύστημα αξιολόγησης. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, σε αυτή την περίπτωση, είναι αν κάθε Υπουργείο ή κάθε δημόσιος φορέας που θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο για το 2012. Πως προτίθενται να εφαρμόσουν το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού αν δεν υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζεται και εκτελείται αναφορικά με το έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας ο κάθε δημόσιος οργανισμός υπό αξιολόγηση; Περαιτέρω πως είναι εφικτό να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο για το 2013 όταν δεν έχει διευκρινιστεί η αποστολή και το εύρος των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα;
 
 
Γιώργος Στόγιας
Είναι πολύ σημαντικό άρθρο για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.
 
 
Fotini
Συμφωνώ απόλυτα για την ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Πολύ ωραία και απαραίτητα όλα αυτά, αλλά ας μου πει κάποιος, ποια διοίκηση είναι σε θέση να αξιολογήσει βάσει των ανωτέρω;;;Πώς θα διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα;;
 
 
Β. Γογγολίδης
1) Το επιχειρησιακό σχέδιο ενός φορέα θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για τον πολιτικό προϊστάμενο του φορέα και να μην αλλάζει σε πιθανή αλλαγή του πολιτικού προϊσταμένου, καθιστώντας τις συμβάσεις απόδοσης ουτοπικές. Αυτό δεν διασφαλίζεται στην παράγραφο 5, «Tο επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται προς έγκριση στον οικείο Υπουργό… και περιβάλλεται τον τύπο υπουργικής απόφασης..», δεδομένου ότι η έκδοση μιας νέας υπουργικής απόφασης είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, ειδικά όταν ένας γενικός γραμματέας είναι της προτίμησης κάποιου υπουργού.2) Εάν πρόκειται να εφαρμόσουμε την μεθοδολογία Balanced Scorecard, θα πρέπει να εξεταστεί, βάσει των ικανοτήτων των υπαλλήλων, με ποιον τρόπο αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων που έχουν τεθεί και πως μετριάται η συνεισφορά τους στους γενικότερους στόχους.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρησιακών και των ατομικών στόχων ανά τρίμηνο είναι τελείως γραφειοκρατική. Προτιμότερο να γίνεται ανά τετράμηνο.