Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
eleni
Πώς θα μετρηθεί ένας εκπαιδευτκός στην απόδοση χωρίς να είναι έρμαιο των βαθμών, των μαθητών, των υλικοτεχνικών υποδομών και συνθηκών;
 
 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Συμφωνώ κι εγώ ότι οι σπουδές και οι γλώσσες και η προϋπηρεσία δεν αποδεικνύουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την υπηρεσία του, εργάζεται ικανοποιητικά και αποδίδει, αλλά τι είναι τελικά καλύτερο βρε παιδιά?Να δίνεται τόσο μεγάλη δύναμη σε ένα προϊστάμενο? Γιατί όπως φαίνεται ο προϊστάμενος κατά την κρίση του ορίζει τους στόχους κάθε υπαλλήλου. Ακόμα κι αν η αξιολόγηση είναι ποσοτική, η στοχοθέτηση είναι εντελώς υποκειμενική. Σε άλλους αναθέτει περισσότερα, λιγότερα, ευκολότερα, δυσκολότερα κ.λπ. Και αξιολόγηση συμπεριφοράς τι σημαίνει και πώς κρίνεται? Ποιος αξιολογεί την κρίση του προϊστάμενου? Η ισχυροποίηση υποκειμενικών στοιχείων αφήνει ανοιχτές πόρτες για διάφορες παρεμβάσεις όπως γινόταν τόσα χρόνια.Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να συνυπολογίζονται πολλοί παράμετροι: καί οι σπουδές καί η προϋπηρεσία καί η απόδοση που θα την κρίνει ο προϊστάμενος καί η επιμόρφωση καί ο βαθμός ενός γραπτού τεστ καί ο αριθμός των αναρρωτικών αδειών, ούτως ώστε να μετριάζονται τα προσόντα των υπαλλήλων και να κερδίζει εκείνος με την ανώτερη συνισταμένη.Συν τοις άλλοις οι πολλοί από τους προϊσταμένους που θα μας αξιολογήσουν έχουν προαχθεί με ανάθεση. Οπότε φέτος θα αξιολογηθούμε από προϊσταμένους οι οποίοι του χρόνου θα διαγωνιστούν μαζί μας κατά τις κρίσεις!Εγώ προσωπικά προτιμώ ένα όχι και τόσο καλό αλλά αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης από ένα εντελώς υποκειμενικό και ασαφές σύστημα, όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν.
 
 
ΣΠΎΡΟΣ
οι υπάλληλοι πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται με βάση τις γνώσεις τους:1. στις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου.2. στον υπαλληλικό κώδικα3. στην διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης σε άλλη υοηρεσία4.στην ικανότητα σύνταξης κειμένων σχετικών με το αντικείμενό τους Πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν θέση τουλάχιστον αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα και μετά να αξιολογούνται τα ουσιαστικά. Τέλος πρέπει να αξιολογούνται και να εξετάζονται για την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων π.χ. σεισμοί,άλλες φυσικές καταστροφές,τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.Για όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρξει εξάμηνη εκπαίδευση και στη συνέχεια γραπτή και προφορική δοκιμασία