Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 06: ΑΠΟΔΟΣΗ Ειλικρινά, μπορεί ένας να μου υποδείξει μία δημόσια υπηρεσία παγκοσμίως ή μία επιχείρηση παγκοσμίως που να έχει θέσει όλους τους παραπάνω δείκτες, προκειμένου να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων της;Ειλικρινά, μπορεί κάποιος να μου υποδείξει επιχείρηση η οποία έθεσε ειδικούς δείκτες μέτρησης του παραγόμενου έργου, για να μπορέσω και ‘γω να καταλάβω περί τίνος πρόκειται; Εάν ο υπάλληλος είναι αποδοτικός ή όχι εύκολα μπορεί να το αξιολογήσει ο χ προϊστάμενος. Ο συνδυασμός είναι απλός.Με τα συγκεκριμένα μέσα, με τον χ βαθμό δυσκολίας του ζητούμενου έργου, με τον χ όγκο εργασιών ρουτίνας του υπαλλήλου, με τη μεσολάβηση ή μη αργιών, το έργο παραδόθηκε μέσα σε χ διάστημα. Άψογος, ικανός, μέτριος, αργός.Εάν πάλι δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μία εργασία, πρέπει να υποβληθεί εγγράφως τεκμηρίωση και αναλόγως να αξιολογηθεί ο υπάλληλος.Όχι όμως ως αποτυχημένος, αλλά ως προς την ποιότητα και τη χρονική διάρκεια της έρευνας.Ίδιος κανόνας για όλες τις ειδικότητες (γραφείου και εκτός γραφείου)