Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Στόγιας
Πολύ σωστή η ιδέα εφαρμογής ενός ήδη δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου όπως το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για άλλους πειραματισμούς, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χρήση ενός έτοιμου εργαλείου με πανευρωπαϊκή αναγνώριση (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). Επιτέλους κάτι διαφανές και αξιόπιστο
 
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Οι δείκτες έχουν την ίδια βαρύτητα; Τα μέσα και οι πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο, π.χ. διασταύρωση στοιχείων από βάση δεδομένων με χρήση Η/Υ και αυτή χωρίς. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζονται μερικά λεπτά στην δεύτερη μερικά χρόνια.