Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ 70 – 80%
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένας παράγοντας που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη και απ’ ότι φαίνεται το ίδιο θα συμβεί και τώρα είναι η ένταση της εργασίας και κατά πόσο η υπηρεσία εξασφαλίζει το περιβάλλον εκείνο που απαιτείται ως ελάχιστο (και πως αυτό ορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά – το ελάχιστο) για να μπορεί ένας υπάλληλος να εργαστεί με ηρεμία ευγένεια κλπ