Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Βιδάκης
Θεωρητικά η αξιολόγηση προυποθέτει θέσπιση στόχων.Πρόσθετα άλλο η αξιολόγηση ικανότητας – δυνατότητας και άλλο η αξιολόγηση έργου, αποτελέσματος, γεγονότος, (η ικανότητα δεν σημαίνει και υλοποίηση- πραγμάτωση αυτής)
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ 70 – 80%