Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασιλική Σκορδάκη
Συμφωνώ με την ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ στο ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιό είναι το ανώτατο όργανο, ειδικά σε ΝΠΔΔ που υφίσταται και Διοικητής και Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς Πρόεδρος Δ.Σ.Επίσης στην παρ. 9 ορίζεται ότι καταλήουμε σε ατομικό συμβόλαιο απόδοσης, χωρίς όμως να ελέγχονται οι ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι και βέβια υφίσταται ορατός κίνδυνος να μην υπάρχει αντικειμενικότητα της ισομερους και ισοβαρούς κατανομής των εργασιών της υπηρεσίας που θα υλοποιήσουν τους στόχους. Σα ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ θα ήθελα να πω ότι προκειμένου το φιλόδοξο αυτό σύστημα να μπορέσει να υλοποιηθεί, ώστε πραγματικά να υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, που θα αποτελεί και κίνητρο υποκίνησης όλων των υπαλλήλων να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική εκπαίδευση των αξιολογητών ώστε να μπορούν να υλοποιούν το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά και των οργάνων που θέτουν το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε αυτό να είναι ρεαλιστικό.