Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Χρειάζεται μεγαλύτερη ανατροφοδότηση από κάτω προς τα πάνω. Εδώ θα βοηθούσαν συντονιστικές συσκέψεις: του Γενικού Γραμματέα με τους Γενικούς Διευθυντές, προκειμένου να καταστούν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι επιχειρησιακοί. Κατόπιν, οι Γενικοί Διευθυντές εξειδικεύουν με τους Διευθυντές τούς Επιχειρησιακούς Στόχους σε Σχέδια Δράσης, τα οποία οι τελευταίοι συζητούν με τους Τμηματάρχες. Σε κάθε επίπεδο, συνυπογράφεται συμφωνία, ώστε μα δεσμεύεται το κάθε επίπεδο και να εκλείψει η δικαιολογία της «άγνοιας».