Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
baia
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡ. 8: Ας ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΊ ΩΣ ΕΞΗΣ:». Οι προϊστάμενοι Τμημάτων, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες των οποίων προΐστανται, εξειδικεύουν ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ και επιμερίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους σε ετήσια βάση, ανά άτομο».